Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

telewizja

PROJEKT MODA NA WIELOKULTUROWOŚĆ - DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW

  

„Internetowa telewizja edukacyjna”:

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją (innowacyjne narzędzie dydaktyczne).

 

Metoda: Cykl będzie składał się z 15 odcinków, każdy poświęcony osobnemu tematowi związanemu z obywatelami państw trzecich. Do każdej edycji zostanie opracowana baza wiedzy – linki do użytecznych materiałów dydaktycznych, raporty, opinie, badania przygotowywane w ramach różnych projektów (w tym projektów badawczych różnych organizacji). Jeden miesiąc poświęcony będzie na jedno zagadnienie.

 

Ekspert związany z daną tematyką przeprowadzi wykład, który zostanie zarejestrowany i umieszczony na portalu Fundacji Obywatelska Perspektywa. Informacja o nowych odcinkach będzie umieszczana także w newsletterze portalu (realizowanego w ramach projektu Między nami sąsiadami)

 

W ciągu 12 miesięcy zamierzamy zaprezentować cały cykl. Cały cykl pozwoli zgromadzić bardzo cenny materiał edukacyjny, który może być pomocny nauczycielom, edukatorom, przygotowującym różne zajęcia z zakresu poruszanej tematyki. Może też być odtwarzany na lekcjach jako wykład.

 

Korzyści dla odbiorców:

Takie cykl nagrań pozwoli w jednym miejscu zgromadzić glosy ekspertów na co dzień pracujących w różnych miastach w Polsce, mających różnorodne doświadczenia, różnorodne obserwacje i wnioski często różne ze względu na specyfikę obszaru.  Zgromadzony materiał funkcjonujący w sieci, dostępny w każdym czasie i miejscu stanowić będzie jeden z ważniejszych efektów długofalowych projektu zapewniających jego trwałość i efekt mnożnikowy.

 

ODCINKI: