Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Moda na wielokulturowość

Projekty » Moda na wielokulturowość

 

Miło nam poinformować, że Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Moda na wielokulturowość  - działania na rzecz integracji imigrantów”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.01.2014 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 

Cele projektu:

  • Wzmocnienie poziomu integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym
  • Prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego pomiędzy cudzoziemcami i społeczeństwem przyjmującym zwłaszcza na poziomie lokalnym.

 

W ramach projektu będziemy prowadzili następujące działania:

  1. „Internetowa telewizja edukacyjna” - przygotowanie materiałów uzupełniających i rejestracja cyklu wykładów (15 odcinków) poświęconych zagadnieniom związanym z cudzoziemcami, integracją, problemami wynikającymi z odmienności kulturowej i stereotypów. Wykłady te zostaną rejestrowane i umieszczane w portalu Fundacji; przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, edukatorów itp.;
  2. Warsztaty wielokulturowe dla osób współpracujących i przebywających z cudzoziemcami;
  3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci imigrantów uczęszczających do polskich szkół;
  4. Poradnik dla społeczeństwa przyjmującego zawierający wachlarz problemów (oparty na ewaluacji działania nr 2);
  5. Działania promocyjne projektu.  

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz przez Budżet Państwa. Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów.

 

 

 

Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.