Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Oblicza współczesnej Ukrainy

telewizja » Oblicza współczesnej Ukrainy

 OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY

 

 Ukraina - wprowadzenie

# 1: Kultura ukraińska – słów kilka o dziedzictwie kulturowym Ukrainy i tradycjach

# 2: Zarys historii – słów kilka o najważniejszych wydarzeniach z historii Ukrainy, które miały wielki wpływ na współczesną Ukrainę

# 3: Religa na Ukrainie – krótki przegląd wyznań obecnych na Ukrainie

# 4, # 5: Sytuacja polityczna i gospodarcza Ukrainy, w tym obecna sytuacja na wschodzie i południu Ukrainy

 

# 6: Powody emigracji (w tym emigracji do Polski)

# 7: Podsumowanie

----------------------------------------------

 

    Ekspert: dr Piotr Kuspys – politolog, tłumacz, publicysta, autor szeregu publikacji naukowych i komentarzy prasowych. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskał stopień doktora na podstawie pracy naukowej w zakresie stosunków polsko-ukraińskich. W latach poprzednich był komentatorem ukraińskiej sekcji radiowej BBC Word Service. Jest tłumaczem dyplomatycznym języka ukraińskiego i rosyjskiego. Od kilku lat prowadzi wykłady na Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

 ------------------------------------------------------------------

UKRAINA - BAZA WIEDZY

  • Ośrodek Studiów Wschodnich -  jest niezależną, publiczną instytucją analityczną zajmującą się monitoringiem wydarzeń i analizą procesów społeczno-politycznych, oraz gospodarczych w Rosji, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi, państwach bałtyckich, grupy wyszehradzkiej i bałkańskich, oraz Turcji. Ośrodek prowadzi też badania regionalne dotyczące bezpieczeństwa, integracji rynków energetycznych, migracji oraz procesów integracyjnych w RFN, Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Centralnej oraz regionie nordycko-bałtyckim i czarnomorskim. Ośrodek publikuje w ciągu roku kilkaset opracowań analitycznych: od krótkich analiz i ekspertyz po pogłębione studia dla osób zainteresowanych otoczeniem międzynarodowym Polski. Ośrodek jest też platformą dyskusji i współpracy ekspertów i przedstawicieli administracji państwowej RP.