POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Oblicza współczesnej Ukrainy

telewizja » Oblicza współczesnej Ukrainy

 OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY

 

 Ukraina - wprowadzenie

# 1: Kultura ukraińska – słów kilka o dziedzictwie kulturowym Ukrainy i tradycjach

# 2: Zarys historii – słów kilka o najważniejszych wydarzeniach z historii Ukrainy, które miały wielki wpływ na współczesną Ukrainę

# 3: Religa na Ukrainie – krótki przegląd wyznań obecnych na Ukrainie

# 4, # 5: Sytuacja polityczna i gospodarcza Ukrainy, w tym obecna sytuacja na wschodzie i południu Ukrainy

 

# 6: Powody emigracji (w tym emigracji do Polski)

# 7: Podsumowanie

----------------------------------------------

 

    Ekspert: dr Piotr Kuspys – politolog, tłumacz, publicysta, autor szeregu publikacji naukowych i komentarzy prasowych. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzyskał stopień doktora na podstawie pracy naukowej w zakresie stosunków polsko-ukraińskich. W latach poprzednich był komentatorem ukraińskiej sekcji radiowej BBC Word Service. Jest tłumaczem dyplomatycznym języka ukraińskiego i rosyjskiego. Od kilku lat prowadzi wykłady na Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

 ------------------------------------------------------------------

UKRAINA - BAZA WIEDZY

  • Ośrodek Studiów Wschodnich -  jest niezależną, publiczną instytucją analityczną zajmującą się monitoringiem wydarzeń i analizą procesów społeczno-politycznych, oraz gospodarczych w Rosji, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi, państwach bałtyckich, grupy wyszehradzkiej i bałkańskich, oraz Turcji. Ośrodek prowadzi też badania regionalne dotyczące bezpieczeństwa, integracji rynków energetycznych, migracji oraz procesów integracyjnych w RFN, Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Centralnej oraz regionie nordycko-bałtyckim i czarnomorskim. Ośrodek publikuje w ciągu roku kilkaset opracowań analitycznych: od krótkich analiz i ekspertyz po pogłębione studia dla osób zainteresowanych otoczeniem międzynarodowym Polski. Ośrodek jest też platformą dyskusji i współpracy ekspertów i przedstawicieli administracji państwowej RP.