Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Kurdowie w Polsce

telewizja » Kurdowie w Polsce

Wprowadzenie 

dr Joanna Bocheńska

 

 

dr hab. Maciej Kurcz rozmawia z dr Hakimem Huseinem

 

 

dr hab. Maciej Kurcz rozmawia z dr Abdulkarimem Yasin Karimem rozmawia dr hab. Maciej Kurcz

 

 

 

dr Maciej Kurcz - Studiował etnologię (praca magisterska pt. Wioskowy szejch w Sudanie północnym, pod kierunkiem prof. dr hab. L. Dzięgla) i archeologię (praca magisterska pt. Grobowce muzułmańskich świętych w Sudanie północnym, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Ciałowicza) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też, w 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, na podstawie dysertacji Życie codzienne wsi północnosudańskiej, której promotorem był prof. dr hab. L. Dzięgiel. Od 2005 roku zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ. Odpowiedzialny jest za problematykę etnologiczną obszarów pozaeuropejskich, przede wszystkim w aspekcie dydaktyki dla studentów etnologii. Jest organizatorem studenckich obozów naukowych w Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie, z którym ściśle współpracuje. Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce – zarówno w aspekcie tradycyjnych społeczności wiejskich, jak i środowisk miejskich tego obszaru.

 

--------------------------------

BAZA WIEDZY:

 

GALERIE FOTOGRAFII: