Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Projekty

 • fio.jpg

  Aktywny Białystok

  W terminie od 01.06.2018r, do 30.06.2019r. Fundacja Obywatelska Perspektywa realizować będzie nowy projekt pt. Aktywny Białystok. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 • Cudzoziemiec, uczeń, student

  Fundacja Obywatelska Perspektywa rozpoczyna realizację projektu pt. "Cudzoziemiec, uczeń, student". Projekt skierowany jest do obywatel państw trzecich: uczniów, studentów i osób dorosłych. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

 • Przekraczam próg polskiej szkoły

  Fundacja Obywatelska Perspektywa rozpoczyna realizację projektu pt. "Przekraczam próg polskiej szkoły". Projekt skierowany jest do cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla uchodźców w Białej Podlaskiej, Białymstoku i Horbowie. Działania projektu obejmą zarówno dzieci cudzoziemskie uczące się w polskich szkołach jak i dorosłych. Projekt Przekraczam próg polskiej szkoły jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

 • Gra szeptów

  Miło nam poinformować, że od dnia 15 marca 2015 roku Fundacja Obywatelska Perspektywa realizuje projekt pt. Szpiedzy. Pasjonująca rola Polaków w Secret Intelligence Service - brytyjskim wywiadzie podczas II wojny światowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja publiczna 2015.

 • Imigranci w moim mieście

  Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Imigranci w moim mieście”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.06.2014 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 • Poznajemy Polskę

  Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Poznajemy Polskę – działania na rzecz integracji dzieci imigrantów”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.01.2014 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 • Moda na wielokulturowość

  Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Moda na wielokulturowość  - działania na rzecz integracji imigrantów”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.01.2014 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 • Między nami sąsiadami

  Projekt „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.03.13 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 • Dom daleko od domu - komiks edukacyjny dla młodzieży

  Głównym celem projektu jest podejmowanie działań edukacyjnych nawiązujących do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie poprzez przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, a w szczególności zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

 • Pierwszy krok - nauka języka

  Celem projektu jest wzmocnienie oferty edukacyjnej i integracyjnej w zakresie adaptacji dzieci osób starających się o ochronę w Polsce z ośrodka Białej Podlaskiej.

 • Nauka języka - podstawa integracji

  Głównym celem projektu jest poprawa oferty integracyjnej uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym w zakresie nauki języka polskiego. Rozszerzeniem ogerty jest kurs dla nauczycieli jak uczyc języka polskiego jako obcego.

 • Uchodźca - mój sąsiad

  Gównym celem projektu jest budowa autentycznego dialogu międzykulturowego wśród młodych ludzi i przybliżenie społeczeństwu przyjmującemu sytuacji, w której znaleźli się uchodźcy i powodów dla których musieli opuścić swój kraj.