POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

telewizja

PROJEKT MODA NA WIELOKULTUROWOŚĆ - DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW

  

„Internetowa telewizja edukacyjna”:

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją (innowacyjne narzędzie dydaktyczne).

 

Metoda: Cykl składa się z 15 odcinków, poświęconych osobnemu tematowi związanemu z obywatelami państw trzecich. Do każdej edycji została opracowana mini baza wiedzy – linki do użytecznych materiałów dydaktycznych, raporty, opinie, badania przygotowywane w ramach różnych projektów (w tym projektów badawczych różnych organizacji). 

Ekspert, związany z daną tematyką, przeprowadził wykład, który został zarejestrowany i umieszczony na portalu Fundacji Obywatelska Perspektywa. W ciągu 12 miesięcy zaprezentowaliśmy cały cykl. Pozwolił on zgromadzić bardzo cenny materiał edukacyjny, który może być pomocny nauczycielom, edukatorom, przygotowującym różne zajęcia z zakresu poruszanej tematyki. Może też być odtwarzany na lekcjach jako wykład.

 

Korzyści dla odbiorców:

Takie cykl nagrań gromadzi glosy ekspertów na co dzień pracujących w różnych miastach w Polsce, mających różnorodne doświadczenia, różnorodne obserwacje i wnioski często różne ze względu na specyfikę obszaru.  Zgromadzony materiał funkcjonujący w sieci, dostępny w każdym czasie i miejscu stanowić będzie jeden z ważniejszych efektów długofalowych projektu zapewniających jego trwałość i efekt mnożnikowy.

 

ODCINKI: 

Strony: