POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

publikacje

 Wolontariusz w akcji. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. 

W ramach projektu pt. Szkoła aktywnej integracji wydana została publikacja, której celem jest inspiracja dla szkolnych kół wolontariatu. Treści zawarte w książce są wynikiem analizy literatury naukowej, metodycznej oraz doświadczeń wynikających z pracy z wolontariuszami i wolontariuszkami w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Publikacja jest jednocześnie odpowiedzią na nasilającą się, w obecnej trudnej sytuacji epidemiologicznej, potrzebę tworzenia w polskich szkołach przestrzeni do rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej, a w szczególności aktywności wolontariackiej.

Projekt pt. „Szkoła aktywnej integracji”, dofinansowano ze środków budżetu państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 - 2030 

 

Aktywy Obywatel - Życie w Polsce

W ramach realizacji projektu pt. Aktywy Białystok" wydana została publikacja, w języki rosyjskim dla mieszkańców Ośrodków dla Cudzoziemców. Idea poradnika było przybliżenie różnych ważnych dla obywatela aspektów życia w Polsce, w tym: zasad życia w Polsce, podstawowych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie polskich szkół, służby zdrowia, polski rynek pracy, a także polskie tradycje, zwyczaje, religia, kultura i historia, których znajomość jest konieczna do aktywnego zaangażowania się w przestrzeń publiczną i obywatelską.

Projekt Aktywny Białystok jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Komiks edukacyjny pt. "Dom daleko od domu"

 W atrakcyjnej formie dla dzieci i młodzieży przedstawiona została opowieść o tym dlaczego uchodźcy do nas przyjeżdżają. Historia ta opowiadana jest przez czeczeńskiego rówieśnika, któremu zawalił się bezpieczny świat. Nasz pomysł oparliśmy na komiksie Marjjane Satrapi – Historia dzieciństwa – opowieści Iranki, która również opuściła swój kraj. O poważnych sprawach takich jak wojna, aresztowania, śmierć bliskich opowiadamy w sposób przystępny dla młodego czytelnika.

 

Komiks powstał w ramach realizacji projektu pt. "Uchodźca mój sąsiad". Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i Budżet Państwa. Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.