POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Kurdowie w Polsce

telewizja » Kurdowie w Polsce

Wprowadzenie 

dr Joanna Bocheńska

 

 

dr hab. Maciej Kurcz rozmawia z dr Hakimem Huseinem

 

 

dr hab. Maciej Kurcz rozmawia z dr Abdulkarimem Yasin Karimem rozmawia dr hab. Maciej Kurcz

 

 

 

dr Maciej Kurcz - Studiował etnologię (praca magisterska pt. Wioskowy szejch w Sudanie północnym, pod kierunkiem prof. dr hab. L. Dzięgla) i archeologię (praca magisterska pt. Grobowce muzułmańskich świętych w Sudanie północnym, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Ciałowicza) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też, w 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, na podstawie dysertacji Życie codzienne wsi północnosudańskiej, której promotorem był prof. dr hab. L. Dzięgiel. Od 2005 roku zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ. Odpowiedzialny jest za problematykę etnologiczną obszarów pozaeuropejskich, przede wszystkim w aspekcie dydaktyki dla studentów etnologii. Jest organizatorem studenckich obozów naukowych w Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie, z którym ściśle współpracuje. Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce – zarówno w aspekcie tradycyjnych społeczności wiejskich, jak i środowisk miejskich tego obszaru.

 

--------------------------------

BAZA WIEDZY:

 

GALERIE FOTOGRAFII: