POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

O kurdyjskiej tożsamości i kulturze

telewizja » O kurdyjskiej tożsamości i kulturze

O kurdyjskiej tożsamości i kulturze

  • dr Joanna Bocheńska

  • Kim są Kurdowie?

  • Gdzie żyją Kurdowie?

  • Religa – Kurdowie między Biblią i Koranem

  • Kultura

 

 ------------------------------------

  Ekspert: dr hab. Joanna Bocheńska - pracuje w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współzałożycielem powstałej w 2008 roku Pracowni Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ. Tłumacz z języka kurdyjskiego i rosyjskiego, fotograf i publicysta. W latach 1997-2002 studiowała filologię rosyjską w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, kilka lat uczestniczyła również w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez prof. Zbigniewa Łagockiego przy krakowskiej ASP. W 2002-2003 roku dzięki grantowi Fundacji Sorrosa odbyła staż w Moskiewskiej Szkole Filmowej (WGIK) w pracowni filmu dokumentalnego W. A. Mana. W 2004 podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcone kurdyjskiej tożsamości i literaturze uzyskując stypendium z Funduszu K. Estreichera a następnie grant promotorski MNiSZW na realizację pracy doktorskiej (2007-2008).

 

Organizowała szereg przedsięwzięć kulturalnych takich jak Polsko-Kurdyjskie Forum Studenckie (we współpracy z Anną Kędzierską i Krzysztofem Lalikiem, Uniwersytet Jagielloński, 2004), Shevbuherk – wieczory z kulturą kurdyjską (Kurdysjkie Centrum Informacji i Dokumentacji 2005/2006), Dni Islamu (Fundacja Znak, Krakowski Klub Dialogu, Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji, 2007), Kurdowie pomiędzy Turcją, PKK i Unią Europejską – panel z udziałem kurdyjskich aktywistów z Europy i Turcji (Fundacja Znak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Inicjatywa Kurdyjska w Szwecji, TEVKURD, 2008), międzynarodowe seminarium Kurdystan irański (Uniwersytet Jagielloński, 2009) z udziałem kurdyjskich badaczy z Uniwersytetu Exeter i Uniwersytetu w Getyndze, oraz kurdyjskich aktywistów ze Szwecji. Pomagała w organizacji wyprawy do Kurdystanu polskim dziennikarzom i studentom.

------------------------------------

 

KURDYSTAN - BAZA WIEDZY