POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Moda na wielokulturowość

projekty » Moda na wielokulturowość

 

Miło nam poinformować, że Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Moda na wielokulturowość  - działania na rzecz integracji imigrantów”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.01.2014 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 

Cele projektu:

  • Wzmocnienie poziomu integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym
  • Prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego pomiędzy cudzoziemcami i społeczeństwem przyjmującym zwłaszcza na poziomie lokalnym.

 

W ramach projektu będziemy prowadzili następujące działania:

  1. „Internetowa telewizja edukacyjna” - przygotowanie materiałów uzupełniających i rejestracja cyklu wykładów (15 odcinków) poświęconych zagadnieniom związanym z cudzoziemcami, integracją, problemami wynikającymi z odmienności kulturowej i stereotypów. Wykłady te zostaną rejestrowane i umieszczane w portalu Fundacji; przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, edukatorów itp.;
  2. Warsztaty wielokulturowe dla osób współpracujących i przebywających z cudzoziemcami;
  3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci imigrantów uczęszczających do polskich szkół;
  4. Poradnik dla społeczeństwa przyjmującego zawierający wachlarz problemów (oparty na ewaluacji działania nr 2);
  5. Działania promocyjne projektu.  

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz przez Budżet Państwa. Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów.

 

 

 

Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.