Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Cudzoziemiec, uczeń, student

Projekty » Cudzoziemiec, uczeń, student

Fundacja Obywatelska Perspektywa rozpoczyna realizację projektu pt. "Cudzoziemiec, uczeń, student". Projekt skierowany jest do obywatel państw trzecich: uczniów, studentów i osób dorosłych. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

 

 Celem projektu jest pomóc cudzoziemskim uczniom polskich szkół, a także ich rodzicom i dorosłym poszukującym swojego miejsca na rynku pracy, jak również studentom, poprzez poprawę znajomości języka polskiego oraz lokalnego kontekstu kulturowego.

 

 Projekt koncentruje się na środowisku około 370 cudzoziemców, z którego 110 to obecni i przyszli uczniowie białostockich i białopodlaskich szkół. Kolejną grupą są ich rodzice i inni dorośli cudzoziemcy potrzebujący pomocy w nauce języka polskiego w celach zawodowych (160 osób). Oddzielny charakter będą mieć zajęcia dla grupy specjalnych potrzeb – 100 studentów kontynuujących naukę na polskich uczelniach, a także studentów lub osób związanych z medycyną oraz średniego personelu biurowego.

 

 Nauka polskiego jest pierwszym i niezbędnym elementem integracji, a w przypadku uczniów sukcesu szkolnego. Gdy w szkole uczy się powyżej 8 uczniów cudzoziemskich gminy są zobowiązanie przyznać szkołom dodatkowe lekcje polskiego. Jednak zgodnie z polskim prawem uczniowie nawet bez znajomości języka polskiego mają obowiązek uczestniczyć w lekcjach.

 

Brak znajomości polskiego także dla dorosłych i studentów jest barierą w integracji z naszym społeczeństwem. Znajomość języka pozwala studentom cudzoziemskim na znalezienie ważnego miejsca w naszym społeczeństwie i wykorzystanie nabytej wiedzy na studiach w Polsce, zgodnej z naszymi standardami i odnalezienie się na rynku pracy. Dorosłym cudzoziemcom pozwala na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem i kompetencjami, a nie zajmowanie tylko najniższych stanowisk, niezgodnych z odebranym wykształceniem, realizowanych poniżej rzeczywistych kwalifikacji.

 

W celu zaradzenia trudnościom z edukacją oraz wsparcia nauki języka i aktywizacji na rynku pracy w ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

 

  • Lekcje polskiego jako obcego;
  • Zajęcia wyrównawcze;
  • Kursy angielskiego (30 lekcji) – 20 kursów;
  • Asystenci kulturowi;
  • Kursy języka (60 lekcji) – 15 kursów;
  • Kursy dla studentów (30 lekcji) – 20 kursów;
  • Szkolenia dla studentów wspierające aktywizację zawodową;
  • Kursy specjalistyczne (45 lekcji) – 15 kursów;
  • Pomoce do nauki polskiego oraz matematyki;
  • Promocja działań.  

 

 

Projekt Cudzoziemiec, uczeń, student jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

 

FAMI_logo_kolor

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ