Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Dom daleko od domu

Projekty » Dom daleko od domu

 Fundacja Obywatelska Perspektywa realizuje nowy projekt pt. "Dom daleko od domu". Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Ogólnym celem projektu jest zbliżenie środowiska lokalnego i osób poszukujących w Polsce ochrony międzynarodowej. Aktualny kryzys migracyjny oraz tocząca się wokół niego debata publiczna ukierunkowana na zagrożenia związane z masowym napływem osób poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium Unii Europejskiej skutkują rosnącymi niepokojami społecznymi, które przekładają się na negatywne postawy wobec cudzoziemców. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób poszukujących ochrony międzynarodowej w województwach lubelskim i mazowieckim – dorosłych oraz dzieci zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców i ich okolicach, uczących się w pobliskich szkołach.

Działania obejmą zwłaszcza osoby wymagające szczególnego traktowania, m.in. takie jak kobiety w ciąży, małoletnich, ofiary tortur i gwałtów oraz poważnych form przemocy, a także osoby wymagające pomocy prawnej. Ze wsparcia projektu będą korzystać także przedstawiciele społeczeństwa przyjmującego – na poziomie ogólnym: sąsiedzi i koledzy z klasy osób poszukujących ochrony międzynarodowej, a na poziomie profesjonalnym: kadry pracujące z cudzoziemcami – nauczyciele szkolni, bibliotekarze i inne osoby stykające się w praktyce zawodowej z mieszkańcami ośrodków dla cudzoziemców.

 •  Kursy języka polskiego;
 •  Kursy języka angielskiego;
 • Zajęcia wyrównawcze;
 • Zajęcia integracyjne;
 • Konsultant kulturowy;
 • Wspólne imprezy;
 • Warsztaty dla lokalnych społeczności m.in. dla nauczycieli, bibliotekarzy;
 • Zajęcia dla kobiet;
 • Poradnictwo pedagogiczne;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Poradnictwo prawne;
 • Kursy dla nauczycieli „Jak pracować z cudzoziemcami”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

 

Wydanie książeczki „O dzieciach, którym pomagał bocian”