Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

BIAŁYSTOK. Zaproszenie na bezpłatny kurs dla nauczycieli pt. Jak uczyć języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem polskiej kultury, tradycji i religii

Fundacja Obywatelska Perspektywa zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów z miasta Białystok do udziału w kursach pt. “Jak uczyć języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem polskiej kultury, tradycji i religii”. Kurs organizowany jest w ramach projektu pt. Aktywny Białystok. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach podstawy programowej dla szkół podstawowych, jak i szkolni pedagodzy i psychologowie. Udział w kursie może być elementem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Kurs planowany jest w trybie intensywnym – 8 godzin lekcyjnych dziennie, łącznie 64 godz. cały kurs. Po zakończonym kursie są wydawane zaświadczenia. W projekcie może wziąć udział 15 nauczycieli lub innych merytorycznych pracowników szkoły (pedagodzy, reedukatorzy, psychologowie).

  

Kursy będą składały się z dwóch części (po 32 godziny):

  • I część - „Jak uczyć języka polskiego jako obcego?”
  • II część - „Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”.

 

Kurs będzie stanowił kompleksowe przygotowanie do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne. Termin: 21.08-24.08.2018 (część I) 28.08-31.08.2018r (część II) Liczba uczestników: 15 osób. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11. Udział w kursach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do udziału. Formularze zgłoszeń prosimy wysyłać na adres organizatora: fundacja@obywatelska.org.pl do dnia 23.01.2019r.

  

Znalezione obrazy dla zapytania logo fio 2019

Znalezione obrazy dla zapytania logo fio 2019