POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Kursy dla studentów i innych osób, w szczególności uczniów

archiwum ogłoszeń » Kursy dla studentów i innych osób, w szczególności uczniów

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy dla studentów i innych osób, w szczególności uczniów” nr 39/2-2015/FAMI-OZ-14 z dnia 12 stycznia 2017 r. w ramach projektu pt. „Cudzoziemiec, uczeń, student”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 stycznia 2017 r. do godz. 23.59. - w formie skanu pocztą elektroniczną na adres grzegorz.assbury@interia.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: