POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy angielskiego w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie” nr 6/11-2019/FAMI-OZ-11

archiwum ogłoszeń » Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy angielskiego w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie” nr 6/11-2019/FAMI-OZ-11

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy angielskiego w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie” nr 6/11-2019/FAMI-OZ-11 z dnia 5 lutego 2021 r. w ramach projektu pt. „Dom daleko od domu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 

Przypominamy o konieczności dołączenia do formularza oferty CV lub innego dokumentu dokumentującego doświadczenie. Skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty wraz z załącznikami prosimy wysłać na adres: grzegorz.assbury@interia.pl do dnia 14 lutego 2021 roku.