Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci gruzińskich

Projekty » Nauka języka - podstawa integracji » zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich » Zajęcia wyrównawcze dla dzieci gruzińskich

 

W ramach projektu "Nauka języka-podstawa integracji" realizowanego przez Fundację Obywatelska Perspektywa w Szkole Podstawowej nr. 60 w Warszawie prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla dzieci uchodźczych.

 

Beneficjentami naszych działań było dwoje gruzińskich dzieci, które rozpoczęły naukę w polskiej szkole we wrześniu bieżącego roku. Dzieci nie znały języka polskiego w ogóle. Z tego względu dzieci praktycznie pozbawione były możliwości komunikacji ze środowiskiem szkolnym, zarówno z nauczycielami, jak i z kolegami z klasy.

 

Początkowo porozumiewaliśmy się jedynie w języku gruzińskim. W czasie zajęć wyrównawczych dzieci stopniowo opanowywały znajomość polskiego alfabetu, ćwiczyły kaligrafowanie, uczyły się pisać i czytać ze zrozumieniem. Nodar i Mari robili ogromne postępy. W bardzo krótkim czasie dzieci zaczęły porozumiewać się w języku polskim, czytać i pisać. Poza materiałami przygotowanymi przez prowadzącą, a także poza wspólnym odrabianiem zadań domowych, Nodar w trakcie zajęć wyrównawczych wypełnił 6 ćwiczeń do nauki języka polskiego, co świadczy o wytężonej pracy i ogromnej chęci i motywacji do nauki. Praca z Mari polegała przede wszystkim na odrabianiu zadań domowych. Dziewczynka jest bardzo zdolna i pracowita. Trafiła do IV klasy, jednak początkowo słaba znajomość języka w dużym stopniu utrudniała jej, bądź uniemożliwiała samodzielne wykonywanie zadań domowych.

 

Celem prowadzonych przez nas zajęć było umożliwienie dzieciom lepszego funkcjonowania w środowisku szkolnym poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć z języka polskiego. Nasze działania służyły wyrównywaniu szans edukacyjnych u dzieci wymagających dodatkowej pracy pozalekcyjnej, tym samym poszerzaliśmy ofertę integracyjną, której nie prowadzi szkoła.

 

Rezultaty:

Prowadzone przez nas działania służyły wyrównywaniu szans edukacyjnych, poprzez dodatkowe nauczanie dzieci języka polskiego, służące zwiększeniu umiejętności mówienia w języku polskim, a także czytania i pisania. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, błyskawicznie przyswajały wiedzę, coraz lepiej piszą i czytają. Dzięki lepszej znajomości języka polskiego znacznie lepiej funkcjonują w środowisku szkolnym, rozumieją polecenia i pytania nauczyciela, potrafią udzielić prostych odpowiedzi, rozumieją sens prostych zdań. Nawiązali pierwsze przyjaźnie z uczniami polskimi, chcą zostać w Polsce, tutaj mieszkać i uczyć się.

 

Zajęcia wyrównawcze prowadzone były dla niewielkiej, dwuosobowej grupy, dzieci niezwykle chętnych do pracy i nauki, zawsze przygotowanych na zajęcia, skoncentrowanych i ciekawych świata, w związku z czym, praca z nimi była przyjemnością. Ponadto, personel szkolny dokładał wszelkich starań by stworzyć odpowiednie warunki do pracy dla dzieci i osoby prowadzącej.

 

Wnioski na przyszłość:

Zajęcia wyrównawcze powinny być prowadzone przez dłuższy okres, systematycznie, co nie tylko pozwala na bieżąco pomagać dzieciom w nauce, ale także wyrabia w nich nawyk systematycznej pracy.

 

przygotowała Marta Gzyra