Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci czeczeńskich

Projekty » Nauka języka - podstawa integracji » zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich » Zajęcia wyrównawcze dla dzieci czeczeńskich

 

Uczestnikami zajęć prowadzonych w ramach projektu "Nauka języka – podstawa integracji" były dzieci czeczeńskie uczęszczające do klas I-V. Regularnie w zajęciach uczestniczyło 10 dzieci.

 

Ponieważ w Polsce funkcjonuje integracyjny model edukacji, dzieci cudzoziemców mają obowiązek uczestniczenia w normalnych zajęciach szkolnych niezależnie od stopnia znajomości języka polskiego. Taki system powoduje, iż opanowanie materiału jest niezwykle trudne, w związku z czym, istotne jest wspieranie działań nauczyciela w postaci tłumacza i osoby zajmującej się jedynie pracą z uczniami cudzoziemskimi.

 

Po zajęciach lekcyjnych prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla dzieci czeczeńskich, których celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich mających trudności w opanowaniu szkolnego materiału. W trakcie zajęć osoba prowadząca pomogała dzieciom w odrabianiu lekcji i w nadrabianiu szkolnych zaległości.

 

Pierwsze zajęcia umożliwiły zorientowanie sie w stopniu znajomości języka polskiego przez dzieci i dobranie materiałów odpowiednich dla każdego z nich. Zoia w tym roku rozpoczęła naukę w polskiej szkole, nie mówi i nie pisze po polsku, Murad, Magomed i Khava chodzą do polskiej szkoły juz drugi rok, jednak ich znajomośc języka jest bardzo zróżnicowana: Magomed trochę mówi, i pisze po polsku, rozumie proste polecenia, natomiast Murad i Khava nie opanowali polskiego alfabetu, komunikują sie głównie po rosyjsku i czeczeńsku. Podczas pierwszych zajęć troje dzieci nie znających języka starało sie powoli opanowywać polski alfabet, ćwicząc kaligrafowanie, natomiast Magomed rozwiązyał językowe łamigłówki i rebusy, pisząc słowa i proste zdania w języku polskim. Dzieci otrzymały pomoce naukowe w postaci ćwiczeń i książek do nauki języka polskiego.

 

W trakcie zajęć realizowane były następujące treści:

  • nauka polskiego alfabetu
  • nauka pisania i czytania
  • ćwiczenia w mówieniu
  • ćwiczenia w pisaniu
  • ćwiczenia w czytaniu
  • ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne
  • pomoc w odrabianiu lekcji
  • poznawanie polskiej kultury

 

Grupa, z którą pracowaliśmy, była bardzo zróżnicowana zarówno ze względu na wiek, jak i poziom znajomości języka polskiego. Pierwsze zajęcia oparte zostały o metodę TPR (total physical response). Polega ona na tym że nauczyciel wydaje "polecenia", najpierw je demonstrując, a uczniowie je wykonują. Najpierw cała grupa, potem indiwidualnie. Wygląda to np tak: nauczyciel mowi: "wstań", "usiądź", "obróć się", "podejdź do drzwi" itp. i demostruje. Uczniowie wykonują potem te polecenia, najpierw z pomocą nauczyciela, potem sami. W ten sposob rozumieją język. Na kolejnych spotkaniach przedstawiano więcej, bardziej skomplikowanych poleceń, np. "Przynieś szklankę wody koledze w białej bluzce", itd. Po jakimś czasie, dzieci wydawały polecenia sobie nawzajem. Dało to dzieciom wiele radości, i poprzez łatwą i przyjemną formę, umożliwiło poszerzenie polskiego słownictwa.

 

Właściwą naukę rozpoczęliśmy od poznania polskiego alfabetu oraz ćwiczenia kaligrafii. Dzieci zaczęły czytać proste teksty i pisać krótkie zdania. Następnie uczyliśmy się słownictwa z zakresu takiej tematyki jak: prezentacja, imię i nazwisko, wiek, narodowość, miejsce urodzenia, zamieszkania, szkoła, rodzina, zegar, kalendarz, pory dnia, środowisko naturalne: pogoda, rośliny, zwierzęta, czas wolny. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Widocznie poprawiła się ich umiejętność wypowiadania się, czytania i pisania. Przyczyniło się do wzrostu motywacji do nauki. Dzieci chcą nadal uczestniczyć w naszych zajęciach.

 

Rezultaty:

Realizacja niniejszego działania umożliwia dzieciom biorącym udział w zajęciach rozpoczęcie procesu służącemu wyrównaniu szans edukacyjnych, poznanie polskiego alfabetu, kaligrafii, zwiększenie umiejętności czytania i pisania. Dzieciom znającym język polski w stopniu podstawowym, umożliwia systematyczną pracę poprzez odrabianie zadań domowych, co sprawia, iż nie narastają kolejne zaległości. Dzieci lepiej funkcjonują w środowisku szkolnym, ponieważ dzięki lepszej znajomości języka mniej odstają od reszty szkolnej społeczności, a także zmniejsza się częstotliwość występowania konfliktów wynikających z braku znajomości języka.

 

Pracę prowadzących zajęcia wyrównawcze oraz zwiększenie liczby godzin, dzięki czemu, jeden z prowadzących prowadziłby osobne zajęcia dla grup początkujących, a drugi zajęcia dla grupy nieco bardziej zaawansowanej. z dziećmi uchodźczymi usprawniłoby zwiększenie liczby osób.

 

przygotowała Marta Gzyra