Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Prowadzenie lekcji języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich

Projekty » Nauka języka - podstawa integracji » Prowadzenie lekcji języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich

Obok prezentujemy przydatne w nauce polskiego materiały dydaktyczne dla nauczycieli dostępne na polskim rynku>>>>>

 

Lekcje języka polskiego jako obcego prowadzone w Szkole Podstawowej nr 58 w Warszawie, ul. Mieszka I nr 7:

 

Zajęcia z języka polskiego dla uchodźców z Czeczenii odbywały się w czterech grupach w okresie od lutego 2012r. do końca grudnia 2012r. Na lekcje dodatkowe mogli uczęszczać uczniowie klas 0 – 3 SP, 4-6 SP oraz Gimnazjum. Dla każdej z grup przeznaczono jedną godzinę zajęć tygodniowo.

 

Nauczyciele przygotowujący zajęcia starali się je dostosować do aktualnych potrzeb uczniów.

 

W przypadku młodszych grup większość czasu poświęcono na pomoc dzieciom, które uczęszczają do polskiej szkoły dopiero od września 2011r. Zajęcia miały na celu wyrównanie poziomu w grupach. Uczniowie, którzy kontynuują naukę w naszej szkole, zdobywali nowe wiadomości i utrwalali już poznane.

 

Lekcje dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum miały głównie charakter ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poszerzali zasób słownictwa i doskonalili wypowiedzi ustne na różne tematy, przede wszystkim związane z życiem codziennym.

 

Nauczyciele zwracali uwagę na poprawność wypowiedzi. Część lekcji poświęcono także na doskonalenie różnych form wypowiedzi pisemnych, takich jak: opis, opowiadanie, charakterystyka. Uczniowie poznawali i utrwalali wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego.

 

Na zajęcia uczęszczali uczniowie z klas I-III, jak również uczniowie z klasy IV-VI. Lekcje głównie obejmowały zagadnienia edukacyjne dotyczące:

 1. poznanie historii, tradycji i zwyczajów polskich,
 2. znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drodze do i ze szkoły,
 3. prawa i obowiązki ucznia w polskiej szkole,
 4. agresja i trudności adaptacyjne z jakimi borykają się uczniowie w środowisku szkolnym,
 5. jak radzić sobie z trudnościami adaptacyjnymi,
 6. umiejętności korzystania z rozkładu jazdy transportem,
 7. nauka polskiego alfabetu,
 8. liczę i przeliczam polskie pieniądze,
 9. doskonalenie techniki czytania,
 10. doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem,
 11. doskonalenie techniki pisania,
 12. doskonalenie pisania ze zrozumieniem,
 13. przygotowanie do testu sześcioklasistów na zakończenie edukacji w sz. podst.
 14. Przygotowanie do testu trzecioklasistów.

 

Frekwencja na lekcjach wynosiła –śr.91,7%, średnio uczęszczało 21 uczniów. Uczniowie na lekcje przychodzili chętnie, aktywnie brali udział w zajęciach. Szczególnie lubili lekcje podczas, których pracowali na programach komputerowych np. „ Klik” oraz z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Anna Milewska

 

*******************

 

Lekcje języka polskiego jako obcego prowadzone w Zespole Szkół w Coniewie:

 

Lekcje nauki języka polskiego jako obcego odbywały się przeważnie raz w tygodniu i trwały godzinę. W zajęciach uczestniczyli uchodźcy z klasy czwartej szkoły podstawowej. Wśród podejmowanych działań edukacyjnych przeważały ćwiczenia poszerzające zasób polskiego słownictwa, a także nauka pisania i czytania.

 

Celem nauczyciela było przede wszystkim ułatwienie uczniom funkcjonowania w grupie rówieśniczej poprzez zminimalizowanie bariery językowej a także przyswajania wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Szkoła nie oferuje uczniom obcokrajowcom tego typu zajęć, dlatego też te realizowane w ramach projektu „Nauka języka – podstawa integracji” są szczególnie pożądane. Aktywność uczniów daje się zauważyć podczas nauki przez wspólną zabawę, dlatego też wskazane są wszelkie pomoce dydaktyczne takie jak przybory szkolne, filmy i książki, najlepiej dwujęzyczne, integrujące uchodźców z dziećmi polskimi.

 

Zasadne jest też zwiększenie liczby godzin języka polskiego, zwłaszcza obecnie, ponieważ w ostatnim czasie przybyło uczniów , którzy są w Polsce bardzo krótko i mają poważne problemy z funkcjonowaniem w szkole ze względu na zupełną nieznajomość języka. Uczniowie, którzy dotychczas uczęszczają na zajęcia regularnie stają się bardziej kontaktowi, łatwiej przyswajają wiedzę i chętniej pracują na lekcjach.

 

Anna Zawadzka

 


Zajęcia są prowadzone w ramach realizacji projektu Fundacji Obywatelska Perspektywa „Nauka języka – podstawa integracji”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz Budżet Państwa.