Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Czerwony Bór i Łomża

Projekty » Nauka języka - podstawa integracji » Szkolenia dla cudzoziemców w ośrodkach » Czerwony Bór i Łomża

  • <small>fot. wikipedia.pl</small>
    fot. wikipedia.pl

TŁO:

Czerwony Bór: wieś położona jest w województwie podlaskim, powiat zambrowski. Nazwą Czerwony Bór określany był również poligon wojskowy - obecnie zalesiany przez Nadleśnictwo Łomża. Miejscowość ta nie jest typową wsią, jest to jedynie pozostałość po jednostce wojskowej związanej z funkcjonowaniem poligonu. Obecnie znajduje się tam zakład karny i ośrodek dla uchodźców.

 

Łomża: miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim. Łomża to główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy ziemi łomżyńskiej oraz trzecie co do wielkości miasto województwa podlaskiego.

 

POLECAMY>>>>


PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przedstawienie części projektu „Nauka języka – podstawa integracji” dotyczącej spotkań z osobami starającymi się o ochronę w Polsce;
  2. Etapy procedury uchodźczej – dokumenty, terminy, odwołania;
  3. Wsparcie ze strony polskich instytucji – świadczenia w ośrodku dla uchodźców, świadczenia poza ośrodkowe, program integracyjny, MOPS-y, organizacje pozarządowe;
  4. Pomoc prawna;
  5. Działanie polskich instytucji – wymagania polskiej szkoły, służba zdrowia;
  6. Możliwość legalnej pracy w trakcie trwania procedury 7. Pytania i problemy uczestników.

 

PRZEBIEG SZKOLENIA:

 

W szkoleniu w ośrodku w Czerwonym Borze (07.06.2012r.) wzięło udział 25 osób. Drugie szkolenie odbyło się w Łomży (26.05.2012), było to szkolenie dla osób będących w procedurze uchodźczej mieszkających na tzw. „Świadczeniach poza ośrodkowych”.

 

Podczas szkoleń omawiana była procedura uchodźcza, możliwość odwołań od otrzymanych negatywnych decyzji. Uczestnicy interesowali się możliwością uzyskania zgodny na pracę w Polsce, korzystania z pomocy asystenta rodzinnego – osoby, która pomoże w załatwianiu spraw związanych z wynajmem mieszkania, uzyskania pomocy w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, pomocą w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy spotkań byli zainteresowani możliwością uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej.

 

W spotkaniach wzięło udział 40 osób (Łomża – 15 os., Czerwony Bór – 25 os.)