POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Poszukiwany organizator kursów

co słychać » Poszukiwany organizator kursów

Fundacja Obywatelska Perspektywa ogłasza konkurs dla szkół języka polskiego jako obcego, firm, podmiotów gospodarczych, organizacji na prowadzenie 17 kursów języka polskiego dla obywateli państw trzecich. Kurs będzie się składał z 2 części – lekcji języka polskiego dla cudzoziemców oraz wykładów nt podstawowych informacje o polskiej kulturze, tradycji, ustroju politycznym, rynku pracy. Kurs trwa 60 godzin lekcyjnych.

 

Wymagania:

 • co najmniej trzech lat doświadczenia w uczeniu języka polskiego jako obcego cudzoziemców
 • umiejętność przygotowywania programów nauczania
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym


Oczekujemy:

 • oferty cenowej
 • opisu działalności szkoły, firmy, podmiotu gospodarczego, organizacji potwierdzającej kompetencje merytoryczne

 

Projekt trwa do 30.06.2015 r.

 

Kursy będą prowadzone w ramach realizacji projektu „Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżetu Państwa

 

Działania Fundacji w ramach realizacji projektu obejmują:

 1. Wydanie pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego dla obywateli państw trzecich
 2. Kursy języka polskiego połączone z podstawowymi informacjami nt polskiej kultury, ustroju politycznego, tradycji oraz rynku pracy dla obywateli państw trzecich
 3. Wydanie 4 komiksów nt kultur imigrantów
 4. Zajęcia integracyjne dla dzieci
 5. Szkolenia
 6. Portal towarzyszący projektowi (w tym newsletter

 

Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub kierować na adres:

Fundacja Obywatelska Perspektywa, ul. Puławska 24 b/14, 02-512 Warszawa

Lub mail: fundacja@obywatelska.org.pl

 

Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu – 31.03.2013r.

 

Oferty można składać do dnia 30.03.2013 r. Podmioty, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zapraszamy do złożenia cv i oferty cenowej.