POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Poszukiwany koordynator projektu

co słychać » Poszukiwany koordynator projektu

 

W związku ze złożeniem oferty przez Fundację w dniu 8.08.2013 r. na konkurs w naborze wniosków prowadzonym przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Fundacja Obywatelska Perspektywa poszukuje osoby na stanowisko koordynatora projektu pt. „Poznajemy Polskę – działania na rzecz integracji dzieci imigrantów”.

 

Realizacja projektu odbędzie się pod warunkiem otrzymania dofinansowania z w/w Funduszu oraz Budżetu Państwa.

 

W projekcie są planowane następujące działania:

 • Przygotowanie i wydanie interaktywnego komiksu edukacyjnego o Polsce także w formie klasycznej (papierowej) przeznaczonego dla uczniów cudzoziemskich, którego celem jest wspieranie adaptacji w szkole i zapoznanie się nie tylko z językiem ale także z kulturą i zwyczajami polskimi (innowacyjne narzędzie dydaktyczne).
 • Kursy języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich w szkołach.
 • Kursy dla nauczycieli „Nauka języka polskiego jako obcego” - w Lublinie, Białej Podlaskiej i w Krakowie.
 • Lekcje dla uczniów w szkołach poświęcone cudzoziemcom, innym kulturom, zwyczajom, religiom.
 • Działania promocyjne projektu

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

 

 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFU lub EFI
 • wysokie kompetencje międzykulturowe - praca w środowisku wielokulturowym
 • zdolności menedżerskie
 • kreatywność
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres

Okres zatrudnienia: 01.01.2014-30.06.2015 r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Wybór kandydata/kandydatki zostanie dokonany dnia 25.11.2013r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

 

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Sylwia Gajownik, ul. Kościuszki 46/1, 30-105 Kraków do dnia 22.11.2013r. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl

 

data publikacji 4.11.2013