POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Nowy projekt Fundacji Poznajemy Polskę

co słychać » Nowy projekt Fundacji Poznajemy Polskę

 

Miło nam poinformować, że Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Poznajemy Polskę – działania na rzecz integracji dzieci imigrantów”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.01.2014 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 

Cel projektu:

  • Wzmocnienie poziomu integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym;
  • Prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego pomiędzy cudzoziemcami i społeczeństwem przyjmującym zwłaszcza na gruncie lokalnym jakim jest szkoła.

 

W ramach projektu będziemy prowadzili następujące działania: 

 

  1. Przygotowanie i wydanie interaktywnego komiksu edukacyjnego o Polsce także w formie klasycznej (papierowej) przeznaczonego dla uczniów cudzoziemskich, którego celem jest wspieranie adaptacji w szkole i zapoznanie się nie tylko z językiem ale także z kulturą i zwyczajami polskimi (innowacyjne narzędzie dydaktyczne).
  2. Kursy języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich w szkołach.
  3. Kursy dla nauczycieli „Nauka języka polskiego jako obcego” - w Lublinie, Białej Podlaskiej i w Krakowie.
  4. Lekcje dla uczniów w szkołach poświęcone cudzoziemcom, innym kulturom, zwyczajom, religiom.
  5. Działania promocyjne projektu

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz przez Budżet Państwa. Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów.

 

 

Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.