POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Nauczyciel zajęć wyrównawczych – Warszawa i okolice

archiwum ogłoszeń » Nauczyciel zajęć wyrównawczych – Warszawa i okolice

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel zajęć wyrównawczych w szkołach – Warszawa i okolice” nr 39/2-2015/FAMI-OZ-11 z dnia 20 września 2016 r. w ramach projektu pt. „Cudzoziemiec, uczeń, student”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 września 2016 r. do godz. 23.59. - w formie skanu pocztą elektroniczną na adres grzegorz.assbury@interia.pl

 

 UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2016 r. do godz. 23.59  - w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: grzegorz.assbury@interia.pl.