POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

BIAŁYSTOK. Zaproszenie na bezpłatny kurs dla nauczycieli pt. Jak uczyć języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem polskiej kultury, tradycji i religii

archiwum ogłoszeń » BIAŁYSTOK. Zaproszenie na bezpłatny kurs dla nauczycieli pt. Jak uczyć języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem polskiej kultury, tradycji i religii

Fundacja Obywatelska Perspektywa zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów z miasta Białystok do udziału w kursach pt. “Jak uczyć języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem polskiej kultury, tradycji i religii”. Kurs organizowany jest w ramach projektu pt. Aktywny Białystok. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach podstawy programowej dla szkół podstawowych, jak i szkolni pedagodzy i psychologowie. Udział w kursie może być elementem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Kurs planowany jest w trybie intensywnym – 8 godzin lekcyjnych dziennie, łącznie 64 godz. cały kurs. Po zakończonym kursie są wydawane zaświadczenia. W projekcie może wziąć udział 15 nauczycieli lub innych merytorycznych pracowników szkoły (pedagodzy, reedukatorzy, psychologowie).

  

Kursy będą składały się z dwóch części (po 32 godziny):

  • I część - „Jak uczyć języka polskiego jako obcego?”
  • II część - „Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”.

 

Kurs będzie stanowił kompleksowe przygotowanie do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne. Termin: 21.08-24.08.2018 (część I) 28.08-31.08.2018r (część II) Liczba uczestników: 15 osób. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11. Udział w kursach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do udziału. Formularze zgłoszeń prosimy wysyłać na adres organizatora: fundacja@obywatelska.org.pl do dnia 23.01.2019r.

  

Znalezione obrazy dla zapytania logo fio 2019

Znalezione obrazy dla zapytania logo fio 2019