POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Autoprezentacja dla studentów

archiwum ogłoszeń » Autoprezentacja dla studentów

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Autoprezentacja dla studentów” nr 39/2-2015/FAMI-OZ-15 z dnia 1 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Cudzoziemiec, uczeń, student”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 marca 2017 r. do godz. 23.59. - w formie skanu pocztą elektroniczną na adres agata_marek@o2.pl

 

DO POBRANIA: