POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Fundacja poszukuje trenerów do szkoleń

co słychać » Fundacja poszukuje trenerów do szkoleń

Fundacja Obywatelska Perspektywa w związku z kontynuacją projektu „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów” ogłasza konkurs na stanowisko trenera/wykładowcę prowadzącego szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego. Każde zajęcia będą prowadzone przez 2 trenerów. Zajęcia będą realizowane w ramach realizacji projektu „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżetu Państwa.

 

Projekt będzie realizowany od 01.03.2014 do 30.06.2015 r.

 

W projekcie są realizowane następujące działania:

• Kursy języka polskiego połączone z podstawowymi informacjami nt polskiej kultury, ustroju politycznego, tradycji oraz rynku pracy dla obywateli państw trzecich

• Wydanie 4 komiksów nt kultur imigrantów;

• Zajęcia integracyjne dla dzieci;

• Szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego;

• Portal informacyjny towarzyszący projektowi (w tym newsletter).

 

Poszukujemy:

5 trenerów, którzy poprowadzą warsztaty wielokulturowe

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

 

• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i wykładów;

• wiedza z zakresu integracji imigrantów, edukacji dzieci imigrantów, stereotypów, psychologicznych aspektów wielokulturowości;

• doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym.

 

Wybór kandydatów/kandydatek zostanie dokonany dnia 22.02.2014r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

 

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Sylwia Gajownik, ul. Kościuszki 46/1, 30-105 Kraków do dnia 21.02.2014 r. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl.