POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Fundacja poszukuje koordynatora projektu

co słychać » Fundacja poszukuje koordynatora projektu

Zaproszenie do złożenia oferty

 

W związku ze złożeniem oferty przez Fundację w dniu 04.03.2014 r. na konkurs w naborze wniosków prowadzonym przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Fundacja Obywatelska Perspektywa poszukuje osoby na stanowisko koordynatora projektu pt. „Imigranci w moim mieście”.

 

Realizacja projektu odbędzie się pod warunkiem otrzymania dofinansowania z w/w Funduszu oraz Budżetu Państwa. Projekt będzie realizowany na terenie Białegostoku.

 

W projekcie są planowane następujące działania:

  1. Zajęcia dla uczniów – „Imigranci w naszym mieście”;
  2. Warsztaty kompetencji międzykulturowych dla uczniów;
  3. Szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego;
  4. Kurs „Jak uczyć polskiego jako obcego. Praca w środowisku wielokulturowym”;
  5. "Imigranci w naszym mieście”– dyskusja panelowa z udziałem mediów, organizacji instytucji zajmujących się problematyką wielokulturowości, tolerancji wobec odmienności kulturowej, dialogiem międzykulturowym, nagłośnienie problematyki wielokulturowości w mediach.

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

  • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFU lub EFI;
  • wysokie kompetencje międzykulturowe - praca w środowisku wielokulturowym;
  • znajomość specyfiki pracy szkół;
  • dobra organizacja pracy.

 

Okres zatrudnienia: 01.06.2014-30.06.2015 r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Wybór kandydata/kandydatki zostanie dokonany dnia 31.05.2014r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

 

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Sylwia Gajownik, ul. Kościuszki 46/1, 30-105 Kraków do dnia 30.05.2014r. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl