POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Dyskusja panelowa pt. Imigranci w moim mieście

co słychać » Dyskusja panelowa pt. Imigranci w moim mieście

Fundacja Obywatelska Perspektywa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji panelowej pt. Imigranci w moim mieście", która będzie podsumowaniem prowadzonego od 1 czerwca 2014 r. w Białymstoku projektu.

 

 TEMATYKA SPOTKANIA:

  • Działania władz miasta na rzecz wielokulturowości w Białymstoku;
  • Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu cudzoziemców – edukacja, aktywizacja zawodowa;
  • Szkoły wobec nowych wyzwań – nauka języka, budowanie społeczności klasowej;
  • Oczami imigrantów – Białystok i jego mieszkańcy;
  • Uczeń – cudzoziemiec w polskiej szkole – refleksje z badań w białostockich szkołach.

 

W SPOTKANIU UDZIAŁ BIORĄ PRZEDSTAWICIELE:

  • DEPARTAMENTU EDUKACJI MIASTA BIAŁYSTOK;
  • WŁADZ SZKÓŁ BIAŁOSTOCKICH, W KTÓRYCH UCZĄ SIĘ CUDZOZIEMCY;
  • ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – FUNDACJI DIALOG, FUNDACJI OBYWATELSKA PERSPEKTYWA;
  • IMIGRANTÓW – ASYSTENCI KULTUROWI;

 

Prowadzenie: Jakub Medek – Gazeta Wyborcza, Oddział Białystok

 

 PANEL ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 MAJA 2015 ROKU,

W GODZINACH 11.00-13.00,

CENTRUM KONFERENCYJNE, ASTORIA,

UL. SIENKIEWICZA 4

 

PO DYSKUSJI ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

 

WSTĘP WOLNY

PROJEKT WSPÓŁFIANSOWANY PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃTW TRZECICH I BUDŻET PAŃSTWA, REALIZOWANY W BIAŁYMSTOKU W TERMINIE OD 01.06.2014 DO 30.06.2015, POD HONOROWYM PATRONATEM PEZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ORAZ POD PATRONATEM GAZETY WYBORCZEJ – BIAŁYSTOK.

 

Patronat medialny: 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY: