POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Cudzoziemiec, uczeń, student

co słychać » Cudzoziemiec, uczeń, student

Miło nam poinformować, że wyniku naboru do Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Fundacja Obywatelska Perspektywa rozpoczyna realizację projektu pt. "Cudzoziemiec, uczeń, student". Projekt skierowany jest do obywatel państw trzecich: uczniów, studentów i osób dorosłych.

 

 Celem projektu jest pomóc cudzoziemskim uczniom polskich szkół, a także ich rodzicom i dorosłym poszukującym swojego miejsca na rynku pracy, jak również studentom, poprzez poprawę znajomości języka polskiego oraz lokalnego kontekstu kulturowego.

 

 Projekt koncentruje się na środowisku około 370 cudzoziemców, z którego 110 to obecni i przyszli uczniowie białostockich i białopodlaskich szkół. Kolejną grupą są ich rodzice i inni dorośli cudzoziemcy potrzebujący pomocy w nauce języka polskiego w celach zawodowych (160 osób). Oddzielny charakter będą mieć zajęcia dla grupy specjalnych potrzeb – 100 studentów kontynuujących naukę na polskich uczelniach, a także studentów lub osób związanych z medycyną oraz średniego personelu biurowego.

 

 Nauka polskiego jest pierwszym i niezbędnym elementem integracji, a w przypadku uczniów sukcesu szkolnego. Gdy w szkole uczy się powyżej 8 uczniów cudzoziemskich gminy są zobowiązanie przyznać szkołom dodatkowe lekcje polskiego. Jednak zgodnie z polskim prawem uczniowie nawet bez znajomości języka polskiego mają obowiązek uczestniczyć w lekcjach.

 

Brak znajomości polskiego także dla dorosłych i studentów jest barierą w integracji z naszym społeczeństwem. Znajomość języka pozwala studentom cudzoziemskim na znalezienie ważnego miejsca w naszym społeczeństwie i wykorzystanie nabytej wiedzy na studiach w Polsce, zgodnej z naszymi standardami i odnalezienie się na rynku pracy. Dorosłym cudzoziemcom pozwala na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem i kompetencjami, a nie zajmowanie tylko najniższych stanowisk, niezgodnych z odebranym wykształceniem, realizowanych poniżej rzeczywistych kwalifikacji.

 

W celu zaradzenia trudnościom z edukacją oraz wsparcia nauki języka i aktywizacji na rynku pracy w ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

 

  • Lekcje polskiego jako obcego;
  • Zajęcia wyrównawcze;
  • Kursy angielskiego (30 lekcji) – 20 kursów;
  • Asystenci kulturowi;
  • Kursy języka (60 lekcji) – 15 kursów;
  • Kursy dla studentów (30 lekcji) – 20 kursów;
  • Szkolenia dla studentów wspierające aktywizację zawodową;
  • Kursy specjalistyczne (45 lekcji) – 15 kursów;
  • Pomoce do nauki polskiego oraz matematyki;
  • Promocja działań.  

 

 

Projekt Cudzoziemiec, uczeń, student jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

 

FAMI_logo_kolor

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ