POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Dom daleko od domu

projekty » Dom daleko od domu

 Fundacja Obywatelska Perspektywa realizuje nowy projekt pt. "Dom daleko od domu". Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Ogólnym celem projektu jest zbliżenie środowiska lokalnego i osób poszukujących w Polsce ochrony międzynarodowej. Aktualny kryzys migracyjny oraz tocząca się wokół niego debata publiczna ukierunkowana na zagrożenia związane z masowym napływem osób poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium Unii Europejskiej skutkują rosnącymi niepokojami społecznymi, które przekładają się na negatywne postawy wobec cudzoziemców. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób poszukujących ochrony międzynarodowej w województwach lubelskim i mazowieckim – dorosłych oraz dzieci zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców i ich okolicach, uczących się w pobliskich szkołach.

Działania obejmą zwłaszcza osoby wymagające szczególnego traktowania, m.in. takie jak kobiety w ciąży, małoletnich, ofiary tortur i gwałtów oraz poważnych form przemocy, a także osoby wymagające pomocy prawnej. Ze wsparcia projektu będą korzystać także przedstawiciele społeczeństwa przyjmującego – na poziomie ogólnym: sąsiedzi i koledzy z klasy osób poszukujących ochrony międzynarodowej, a na poziomie profesjonalnym: kadry pracujące z cudzoziemcami – nauczyciele szkolni, bibliotekarze i inne osoby stykające się w praktyce zawodowej z mieszkańcami ośrodków dla cudzoziemców.

 •  Kursy języka polskiego;
 •  Kursy języka angielskiego;
 • Zajęcia wyrównawcze;
 • Zajęcia integracyjne;
 • Konsultant kulturowy;
 • Wspólne imprezy;
 • Warsztaty dla lokalnych społeczności m.in. dla nauczycieli, bibliotekarzy;
 • Zajęcia dla kobiet;
 • Poradnictwo pedagogiczne;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Poradnictwo prawne;
 • Kursy dla nauczycieli „Jak pracować z cudzoziemcami”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

 

Wydanie książeczki „O dzieciach, którym pomagał bocian”