POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Szkolenie dla studentów

co słychać » Szkolenie dla studentów

Polska Akcja Humanitarna, Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert serdecznie zaprasza studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w szkole, do udziału w szkoleniu pt.: "Praca z uczniem cudzoziemskim w polskiej szkole".

 

Cel szkolenia

Przygotowanie przyszłych nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych do wyzwań jakie stawia praca w coraz bardziej międzykulturowym środowisku jakim staje się polska szkoła (praca z uchodźcami, migrantami, dziećmi polskimi powracającymi z emigracji, praca wychowawcza, dydaktyczna i organizacyjna).

 

Tematyka szkolenia

 

Moduł I

 

 • Różnice międzykulturowe i komunikacja międzykulturowa.
 • Rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w międzykulturowej klasie - praca z całą klasą oraz poszczególnymi uczniami, współpraca z rodzicami.
 • Problemy pojawiające się w pracy z klasami międzykulturowymi oraz sposoby ich rozwiązywania (integracja zespołu klasowego i szkolnego - dobre praktyki).
 • Procesy grupowe w międzykulturowej klasie i szkole - analiza zjawisk występujących na styku grup i kultur oraz ich wpływu na funkcjonowanie uczniów.
 • Psychospołeczne skutki uchodźstwa i migracji oraz ich wpływ na funkcjonowanie uczniów cudzoziemskich w szkole.

 

Moduł II

 • Edukacja cudzoziemców wyzwaniem dla polskiej szkoły - organizacja pracy w międzykulturowej szkole i klasie (przyjmowanie ucznia, kontakty z rodzicami, diagnoza, planowanie ścieżki edukacyjnej).
 • Jak sobie radzić z barierą językową? - organizacja i prowadzenie zajęć przedmiotowych w klasie, w której uczą się dzieci nie znające języka polskiego.
 • Formułowanie wymagań przedmiotowych w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.
 • Zasady i kryteria oceniania uczniów cudzoziemców.
 • Planowanie lekcji przedmiotowych w klasie międzykulturowej - zajęcia warsztatowe.

Zapewniamy

 

 • 2 dni pracy aktywnymi metodami (13 godzin zajęć) w małej grupie (15 osób),
 • Zajęcia prowadzone przez trenerów-praktyków (wieloletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z cudzoziemcami oraz z nauczycielami pracującymi w środowiskach międzykulturowych),
 • Pakiet materiałów szkoleniowych i tematycznych,
 • Bezpłatne szkolenie, nocleg i wyżywienie w hotelu Logos w Centrum Warszawy (informacja o ośrodku na stronie www.hotellogos.pl, uwaga: nie pokrywamy kosztów dojazdu).

 

Terminy

1-2 grudnia 2012 (sobota-niedziela), z możliwością przyjazdu na kolację i nocleg dzień wcześniej (30 listopada, piątek).

8-9 grudnia 2012 (sobota-niedziela), z możliwością przyjazdu na kolację i nocleg dzień wcześniej (7 grudnia, piątek).

 

Uczestnicy

 • Zapraszamy studentów pedagogiki, psychologii i kierunków ze specjalizacją nauczycielską
 • wszystkich tych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w szkole.
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres bogna.rozyczka@pah.org.pl

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 listopada 2012 o godz. 13:00. Potwierdzenia przyjęcia na szkolenie wraz z informacją o dojeździe do ośrodka otrzymają Państwo 27 listopada 2012.

 

Osoba do kontaktu

Bogna Różyczka

mail: bogna.rozyczka@pah.org.pl

tel.: 223 828 88 82 wew. 216

kom.: 510 32 32 33