Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Spostrzeganie społeczne

telewizja » Spostrzeganie społeczne

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  ----------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ---------------------------------------------------------------

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

 

 ------------------------------------------------------------------------

 

 

 ------------------------------------------------------------------------

 

 

 ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ekspert: Karolina Kudyba - psycholog, trener, specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów edukacyjnych z zakresu praw człowieka, rozwoju kompetencji kulturowych, wychowania do tolerancji oraz edukacji globalnej. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą uchodźcom w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA. Jest absolwentką programu Fundacji Humanity in Action oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Od 2011 roku jest zaangażowana w realizację projektu Fundacji Znak “Globalnie – Odpowiedzialnie”. Współautorka najnowszej publikacji pt. „Prawa człowieka w edukacji globalnej. Źródła, wiedza, praktyka”, wydanej w ramach II edycji projektu w roku 2012.

 

-------------------------------------------------------

 

POSTRZEGANIE SPOŁECZNE - BAZA WIEDZY

 

Książka prof. Anny Tyrpy pt. "Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich" (Kraków, 2011).

Wywiad z prof. Tyrpą: http://tygodnik.onet.pl/swiat/cudzoziemcy-na-jezykach-polakow/76fp4

Komentarz eksperta: ze spostrzeganiem społecznym nieodłącznie związane jest komunikowanie naszych spostrzeżeń. Warto zatem się przyjrzeć, jak nasze wyobrażenia o cudzoziemcach znajdują odzwierciedlenie w języku.

 ----------

Książka Beaty Pawlak pt. "Mamuty i petardy, czyli co naprawdę cudzoziemcy myślą o Polsce i Polakach" (PWN, 2001).

Komentarz: Kontynuując powyższy wątek, ciekawym ćwiczeniem jest nie tylko zastanowienie się się nad tym jak my widzimy cudzoziemców, ale też jak oni widzą nas. Polecana pozycja może również skłonić do namysłu nad tym, na ile obserwacje z lat 90tych (książka z 2001 r.) są aktualne wobec dzisiejszych Polaków.

 ----------

Praca pod red. Kenricka, Neuberga i Cialdiniego pt. "Psychologia społeczna. rozwiązane tajemnice." (GWP, 2006).

Komentarz: Pozycja dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z szerszym kontekstem teoretycznym wokół zagadnień poruszanych przeze mnie w wykładzie. Książka ta, co prawda w niewielkim stopniu, ale odzwierciedla trend, o którym wspominam we wstępie - zagadnienia różnic kulturowych nie są przedmiotem odrębnego rozdziału, ale organiczną częścią omawianych tematów i komentarzem do opisywanych zjawisk.

 

"Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi" - Wizerunek obcokrajowców na łamach polskiej prasy: http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1307065920.pdf

 

Stosunek do obcokrajowców w Polsce: http://www.isp.org.pl/files/7735258070251767001254129661.pdf