POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Przekraczam próg polskiej szkoły

co słychać » Przekraczam próg polskiej szkoły

Miło nam poinformować, że wyniku naboru do Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Fundacja Obywatelska Perspektywa rozpoczyna realizację projektu pt. Przekraczam próg polskiej szkoły. Projekt skierowany jest do cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla uchodźców w Białej Podlaskiej, Białymstoku i Horbowie. Działania projektu obejmą zarówno dzieci cudzoziemskie uczące się w polskich szkołach jak i dorosłych.

 

Wobec problemu związanego z integracyjną metodą nauczania cudzoziemców w polskich szkołach występuje szereg trudności skutkujących problemami integracyjnymi. W ich wyniku integracja nie zachodzi w zadawalającym tempie, a wśród cudzoziemców wzrastać mogą negatywne odczucia.

 

Projekt koncentruje się na środowisku trzech ośrodków dla cudzoziemców – w Białymstoku, Białej Podlaskiej i Horbowie oraz dzieciach i młodzieży uczących się w szkołach leżących w rejonie ośrodków dla cudzoziemców, a także dzieciach uczęszczających do zerówek i oddziałów przedszkolnych. Projekt dba również o początkowy etap integracji osób dorosłych i młodzieży w wieku pozaszkolnym, o ich naukę języka polskiego. W ramach projektu przewidziano również świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz działania ukierunkowane na zapobieganie szokowi kulturowemu.

 

Proponowane w projekcie działania zostały skonsultowane z kierownictwem ośrodków dla cudzoziemców oraz ze szkołami – dyrektorami i nauczycielami.

 

W celu zaradzenia trudnościom z edukacją oraz zminimalizowania negatywnych skutków szoku kulturowego, w ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

 

  1. Lekcje polskiego jako obcego (dzieci SP 26 w Białymstoku, SP 47 (zerówka), gimnazja nr 2 i 16 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny, gimnazjum w Zalesiu).

  2. Zajęcia wyrównawcze (dzieci SP 26 w Białymstoku, gimnazja nr 2 i 16 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, gimnazjum w Zalesiu).

  3. Wsparcie psychologa (dzieci SP 26 i 47 w Białymstoku, SP nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny).

  4. Asystent kulturowy (dzieci SP 26 w Białymstoku, SP 47 (zerówka), gimnazja nr 2 i 6 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny, gimnazjum w Zalesiu).

  5. Konsultant kulturowy (dzieci SP 26 w Białymstoku, SP 47 (zerówka), gimnazja nr 2 i 6 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny, gimnazjum w Zalesiu).

  6. Zajęcia sportowe (ośrodki dla cudzoziemców w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Horbowie).

  7. Pomoc prawna (ośrodek dla cudzoziemców w Białymstoku i Horbowie).

  8. Wydanie książeczki „Przekraczam próg polskiej szkoły” (zasięg ogólnopolski).

  9. Kursy językowe (dzieci SP 26 w Białymstoku, SP 47 (zerówka), gimnazja nr 2 i 16 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny, gimnazjum w Zalesiu).

  10. Wycieczki edukacyjne dla dorosłych i dzieci (Białystok, Biała Podlaska i ich okolice).

 

 

Projekt Przekraczam próg polskiej szkoły jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

 

 

FAMI_logo_kolor

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ