POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Poszukiwany koordynator projektu

co słychać » Poszukiwany koordynator projektu

W związku ze złożeniem oferty przez Fundację dnia 15.11.2012 r. na konkurs w naborze wniosków prowadzonym przez Europejski Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Fundacja Obywatelska Perspektywa poszukuje osoby na stanowisko koordynatora projektu pt. „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów”.

 

Realizacja projektu odbędzie się pod warunkiem otrzymania dofinansowania z w/w Funduszu oraz Budżetu Państwa.

 

W projekcie są planowane następujące działania:

 

 1. Wydanie pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego dla obywateli państw trzecich;
 2. Kursy języka polskiego połączone z podstawowymi informacjami nt polskiej kultury, ustroju politycznego, tradycji oraz rynku pracy dla obywateli państw trzecich;
 3. Wydanie 4 komiksów nt kultur imigrantów;
 4. Zajęcia integracyjne dla dzieci;
 5. Szkolenia;
 6. Portal towarzyszący projektowi (w tym newsletter).

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

 

 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFU lub EFI
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym
 • wysokie kompetencje międzykulturowe - praca w środowisku wielokulturowym
 • zdolności menedżerskie
 • kreatywność
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres

 

Okres zatrudnienia: 01.03.2013-30.06.2015 r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Wybór kandydata/kandydatki zostanie dokonany dnia 31.01.2013r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

 

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Sylwia Gajownik, ul. Kościuszki 46/1, 30-105 Kraków do dnia 30.01.2013r. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl