POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Poszukiwany asystent projektu

co słychać » Poszukiwany asystent projektu

W związku ze złożeniem oferty 15.11.2012 r. na konkurs w naborze wniosków prowadzonym przez Europejski Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Fundacja Obywatelska Perspektywa poszukuje osoby na stanowisko asystenta projektu projektu „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów”.

 

Realizacja projektu odbędzie sie pod warunkiem otrzymania dofinansowania z w/w Funduszu oraz Budżetu Państwa.

 

W projekcie są planowane następujące działania:

  • Wydanie pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego dla obywateli państw trzecich;

  • Kursy języka polskiego połączone z podstawowymi informacjami nt polskiej kultury, ustroju politycznego, tradycji oraz rynku pracy dla obywateli państw trzecich;

  • Wydanie 4 komiksów nt kultur imigrantów;

  • Zajęcia integracyjne dla dzieci;

  • Szkolenia;

  • Portal towarzyszący projektowi (w tym newsletter).

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

  • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFU lub EFI;

  • dobra organizacja pracy;

  • odpowiedzialność;

  • odporność na stres.

 

Okres zatrudnienia: 01.03.2013-30.06.2015 r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

 

Wybór kandydata/kandydatki zostanie dokonany dnia 16.02.2013r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

 

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Agata Marek, ul. Puławska 24 b/14, 02-512 Warszawa do dnia 16.02.2013r. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl

 

doadno 01.02.2013