POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Poszukiwani trenerzy - wykładowcy

co słychać » Poszukiwani trenerzy - wykładowcy

Fundacja Obywatelska Perspektywa w związku z realizacją projektu „Poznajemy Polskę – działania na rzecz integracji dzieci imigrantów” ogłasza konkurs na stanowiska trenerów/wykładowców, którzy poprowadzą kurs dla nauczycieli, wolontariuszy i innych osób pracujących z imigrantami (obywatelami państw trzecich) „Nauka języka polskiego jako obcego”.

 

Kursy będą prowadzone w Krakowie, Lublinie i Białej Podlaskiej. Każdy z kursów trwa 90 godzin. Fundacja pokrywa koszty zakwaterowania, dojazdów i wyżywienia.

 

Zarys programu:

40 lekcji – Jak uczyć polskiego jako obcego

10 lekcji – materiały dydaktyczne wspierające naukę języka – prezentacja materiałów wspomagających naukę z instrukcją ich używania, ćwiczenia praktyczne

10 lekcji – zajęcia z metodykiem

10 lekcji – sytuacja prawna i edukacyjna imigrantów w Polsce i UE. Przegląd modeli edukacyjnych w krajach UE

15 lekcji – informacje nt kultur imigrantów, problemów edukacyjnych dzieci imigrantów i proponowanych rozwiązań

5 lekcji – działania podejmowane na rzecz imigrantów i szkół przez organizacje pozarządowe, dobre praktyki.

 

Prosimy o zaznaczenie jaki typ zajęć, chcieliby Państwo prowadzić. Projekt trwa od 01.01.2014 do 30.06.2015r.

 

W projekcie będą realizowane następujące działania:

1. przygotowanie i wydanie interaktywnego komiksu edukacyjnego o Polsce także w formie klasycznej (papierowej) przeznaczonego dla uczniów cudzoziemskich, którego celem jest wspieranie adaptacji w szkole i zapoznanie się nie tylko z językiem ale także z kulturą i zwyczajami polskimi (innowacyjne narzędzie dydaktyczne).

2. Kursy języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich w szkołach

3. Kursy dla nauczycieli „Nauka języka polskiego jako obcego” - w Lublinie, Białej Podlaskiej i w Krakowie

4. lekcje dla uczniów w szkołach poświęcone cudzoziemcom, innym kulturom, zwyczajom, religiom

 

Poszukujemy: 4-5 trenerów, którzy poprowadzą 3 kursy

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

- doświadczenie w uczeniu polskiego jako obcego i/lub w uczeniu nauczycieli jak uczyć polskiego jako obcego i/lub w prowadzeniu wykładów, szkoleń, warsztatów nt kultur imigrantów, problemów imigrantów i problemów związanych z edukacją imigrantów

- doświadczenie w pracy z imigrantami

 

Wybór kandydata/kandydatki zostanie dokonany dnia 22.02.2014r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

 

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Sylwia Gajownik, ul. Kościuszki 46/1, 30-105 Kraków do dnia 21.02.2014. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl

 

01.02.2014