POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Nowy projekt Fundacji Imigranci w moim mieście

co słychać » Nowy projekt Fundacji Imigranci w moim mieście

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie odbywają na terenie Białegostoku i są skierowane do społeczeństwa przyjmującego. Część działań bezpośrednio buduje dialog międzykulturowy – lekcje, warsztaty kompetencji międzykulturowych dla młodzieży, szkolenia dla nauczycie cieli, panel, promocja problematyki międzykulturowej w mediach. Pozostała część działań jest skierowana do społeczeństwa przyjmującego, w szczególności osób pracujących z imigrantami i podnosi ich poziom wiedzy i kompetencji zawodowych związanych z pracą z imigrantami – część szkoleń, kurs metodyczny dla nauczycieli i edukatorów.

 

DZIAŁANIA:

  1. Zajęcia dla uczniów – „Imigranci w naszym mieście”
  2. Warsztaty kompetencji międzykulturowych dla uczniów
  3. Szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego
  4. Kurs „Jak uczyć polskiego jako obcego. Praca w środowisku wielokulturowym”
  5. „Imigranci w naszym mieście”– dyskusja panelowa z udziałem mediów, organizacji instytucji zajmujących się problematyką wielokulturowości, tolerancji wobec odmienności kulturowej, dialogiem międzykulturowym, nagłośnienie problematyki wielokulturowości w mediach

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.06.2014 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 

 

 

 

Powiązane materiały: