POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Informacja o zamówieniach objętych ogłoszeniami nr 6/11-2019/FAMI-OZ-2, 6/11-2019/FAMI-OZ-3, 6/11-2019/FAMI-OZ-4.

co słychać » Informacja o zamówieniach objętych ogłoszeniami nr 6/11-2019/FAMI-OZ-2, 6/11-2019/FAMI-OZ-3, 6/11-2019/FAMI-OZ-4.

W związku ze stanem epidemii realizacja projektu „Dom daleko od domu” zostaje opóźniona, a w terminie związania ofertami nie zostaną zawarte umowy z wykonawcami wyłonionymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań w trybie zapytania ofertowego o wyżej wskazanych numerach.

Po unormowaniu się sytuacji związanej z epidemią, ogłoszenia zostaną powtórzone.

dodano 12.03.2020