POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Fundacja poszukuje trenerów do zajęć integracyjnych

co słychać » Fundacja poszukuje trenerów do zajęć integracyjnych

Fundacja Obywatelska Perspektywa w związku z kontynuacją projektu „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów” ogłasza konkurs na stanowisko trenera prowadzącego zajęcia integracyjne dla dzieci. Prowadzimy dwa typy zajęć integracyjnych: warsztaty międzykulturowe i zajęcia z tworzenia biżuterii. Zajęcia będą prowadzone przez 2 trenerów. Zajęcia będą realizowane w ramach realizacji projektu „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżetu Państwa.

 

Projekt będzie realizowany od 01.03.2014 do 30.06.2015 r. W projekcie będą realizowane następujące działania:

  • Kursy języka polskiego połączone z podstawowymi informacjami nt polskiej kultury, ustroju politycznego, tradycji oraz rynku pracy dla obywateli państw trzecich
  • Wydanie 4 komiksów nt kultur imigrantów
  • Zajęcia integracyjne dla dzieci
  • Szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego
  • Portal informacyjny towarzyszący projektowi (w tym newsletter)

 

Poszukujemy:

4 trenerów, którzy poprowadzą zajęcia integracyjne

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

  • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów międzykulturowych i/lub warsztatów z tworzenia biżuterii, ew. warsztatów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

  • doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym

  • znajomość specyfiki pracy szkoły

 

Wybór kandydata/kandydatki zostanie dokonany dnia 22.02.2014r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

 

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Sylwia Gajownik, ul. Kościuszki 46/1, 30-105 Kraków do dnia 21.02.2014. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl.