Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Dyskusja panelowa pt. Imigranci w moim mieście

Co słychać » Dyskusja panelowa pt. Imigranci w moim mieście

Fundacja Obywatelska Perspektywa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji panelowej pt. Imigranci w moim mieście", która będzie podsumowaniem prowadzonego od 1 czerwca 2014 r. w Białymstoku projektu.

 

 TEMATYKA SPOTKANIA:

  • Działania władz miasta na rzecz wielokulturowości w Białymstoku;
  • Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu cudzoziemców – edukacja, aktywizacja zawodowa;
  • Szkoły wobec nowych wyzwań – nauka języka, budowanie społeczności klasowej;
  • Oczami imigrantów – Białystok i jego mieszkańcy;
  • Uczeń – cudzoziemiec w polskiej szkole – refleksje z badań w białostockich szkołach.

 

W SPOTKANIU UDZIAŁ BIORĄ PRZEDSTAWICIELE:

  • DEPARTAMENTU EDUKACJI MIASTA BIAŁYSTOK;
  • WŁADZ SZKÓŁ BIAŁOSTOCKICH, W KTÓRYCH UCZĄ SIĘ CUDZOZIEMCY;
  • ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – FUNDACJI DIALOG, FUNDACJI OBYWATELSKA PERSPEKTYWA;
  • IMIGRANTÓW – ASYSTENCI KULTUROWI;

 

Prowadzenie: Jakub Medek – Gazeta Wyborcza, Oddział Białystok

 

 PANEL ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 MAJA 2015 ROKU,

W GODZINACH 11.00-13.00,

CENTRUM KONFERENCYJNE, ASTORIA,

UL. SIENKIEWICZA 4

 

PO DYSKUSJI ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

 

WSTĘP WOLNY

PROJEKT WSPÓŁFIANSOWANY PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃTW TRZECICH I BUDŻET PAŃSTWA, REALIZOWANY W BIAŁYMSTOKU W TERMINIE OD 01.06.2014 DO 30.06.2015, POD HONOROWYM PATRONATEM PEZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ORAZ POD PATRONATEM GAZETY WYBORCZEJ – BIAŁYSTOK.

 

Patronat medialny: 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY: