Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Dom daleko od domu - komiks edukacyjny dla młodzieży

Projekty » Dom daleko od domu - komiks edukacyjny dla młodzieży

 

Głównym celem projektu jest podejmowanie działań edukacyjnych nawiązujących do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie poprzez przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, a w szczególności zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

 

Celem bezpośrednim projektu jest przybliżenie społeczeństwu polskiemu, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży szkolnej problemów związanych z kwestami uchodźstwa będącego bezpośrednim następstwem konfliktów zbrojnych i ich skutków dla ludności cywilnej, tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zwiększenie liczby osób rozumiejących świat jako złożony i dynamicznie zmieniający się system, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Realizacja celu - II wydanie komiksu edukacyjnego dla młodzieży pt. "Dom daleko od domu" przygotowanego w roku 2012 i przeprowadzenie 48 godz warsztatów dla uczniów na temat problematyki uchodźstwa w kontekście wyzwań rozwojowych, kultury i religii największej grupy uchodźców w Polsce - Czeczenów w szkołach w których uczą się dzieci uchodźców przyczyni się w efekcie do zwiększenia potencjału adresatów projektu w zakresie zagadnień związanych z edukacją globalną i multiplikacja wiedzy na temat problematyki edukacji globalnej.

 

Projekt był realizowany od sierpnia do listopada 2013 roku.

 

http://www.etyczne.pl/files/100/MSZ%5B2%5D.jpg

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2014