Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

czytelnia

 Migracje online, przewodnik Przewodnik po stronach internetowych dotyczących migracji i międzykulturowości

 


Pracownicy bez granic. Raport krajowy. Polska. Izabela Czerniejewska -  raport jest owocem projektu „Pracownicy bez granic” (Employees Beyond Borders),realizowanym przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Projekt ma na celu ocenę implementacji, efektywności i celowości dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 roku, przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (tzw. dyrektywy „sankcyjnej”) – z punktu widzenia pracodawców i ekspertów rynku pracy.

 


Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych - W ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia z zakresu prawa migracyjnego” Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała podręcznik “Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych“, w którym w jasny i przejrzysty sposób zostały opisane wszystkie formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. W podręczniku zostały również omówione podstawowe zagadnienia z zakresu wielokulturowości.

 


Imigranci w Polsceraport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP, opublikowany w grudniu 2014 roku. 

 


Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie: perspektywa lokalna

Publikacja wydana przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawata stanowi pewnego rodzaju podsumowanie trzyletniego projektu „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. 

 


Seria „Rozmowy o różnorodności…”

Seria „Rozmowy o różnorodności…” prowadzona na stronie Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej obejmuje wywiady z praktykami i praktyczkami oraz ekspertami i ekspertkami, zajmującymi się problematyką różnorodności społecznej.

 


Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją 

 Jan Brzozowski, Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 


Przykłady programów i inicjatyw organizacji pozarządowych, włączających migrantów i migrantki w Stanach Zjednoczonych w debatę publiczną i życie społeczne

 Artykuł z serii „Maieutike” realizowanej przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej

 


Doświadczenia i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym

Artykuł z serii „Maieutike” realizowanej przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej

 


Działania skierowane do polskich i czeczeńskich dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej

wywiad z Urszulą Jędrzejczyk, nauczycielką ze szkoły podstawowej w Lublinie nt. działań dla sześciolatków z Polski i z Czeczenii - Natalia Klorek, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej

 


Przewodnik po organizacjach pozarządowych imigrantów i dla imigrantów

 


Ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami PAN 

Raporty i Ekspertyzy Komitetu 

 


Aktywność polityczna cudzoziemców – obywateli państw trzecich w Polsce

 notatka prasowa Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z Krakowa

 


Koncepcja działań bibliotek publicznych na rzecz imigrantów

Sylwia Gajownik, Katarzyna Kopeć

 


Polityka migracyjna Polski

Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP poświęcona planowi wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania” 

 


Blog migracjaOd października 2012 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje projekt „Transfer wiedzy o migracji i integracji obywateli państw trzecich poprzez międzynarodową sieć współpracy”, który ma na celu rozszerzenie oraz utrzymanie sieci kontaktów Fundacji Helsińskiej na arenie europejskiej w kwestiach związanych z integracją obywateli państw trzecich. W ramach projektu pracownicy Fundacji Helsińskiej mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych, konferencjach oraz szkoleniach dotyczących tematu migracji i integracji obywateli państw trzecich w Europie. 

 


Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce. Publikacja wydana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012.

 


Cudzoziemcy pracujący w Polsce - Statystyki zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Statystyki są systematycznie publikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 


Ośrodek Badań nad Migracjami - polecamy zbiór publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z migracjami gromadzonymi przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

 


raport z monitoringu "Cudzoziemcy w Krakowie" - informacje przedstawione w raporcie są rezultatem 7 miesięcznego projektu monitoringowego realizowanego przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL między styczniem a lipcem 2011 roku. Działania finansowane były przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu – Nadzór. Długofalowym celem projektu jest ułatwienie cudzoziemcom funkcjonowania w Krakowie.

 


Kaukaz - polecamy zbiór artykułów o Kaukazie, z którego w znacznej mierze wywodzą się imigranci próbujący budować w Polsce nowe życie. Obecnie na terenie Kaukazu trwa nieustający konflikt narodowościowy. Kaukaz Północny należy do Rosji (m.in. Czeczenia, Dagestan), a w Kaukazie Południowym istnieją trzy niepodległe państwa, w których także trwają walki (m.in. Górski Karabach, Osetia Południowa, Abchazja). 

 


Kurdystan - polecamy zbiór artykułów o jednym z największych narodów na świecie pozbawionym własnego państwa. Dyskryminacja, jakiej naród kurdyjski podlegał w XX wieku w swojej ojczyźnie - Kurdystanie, części czterech niezależnych państw Turcji, Syrii, Iraku i Iranu, a także wynikająca z niej zła sytuacja gospodarcza regionu i rozmaite bardzo złożone problemy społeczne powodowały zwiększoną emigrację Kurdów do innych krajów, w tym do Polski.   

 


"Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce" - raport CPPHN podsumowujący monitoring dyskryminacji wobec obywateli państw trzecich

Raport podsumowuje monitoring dyskryminacji wobec obywateli państw trzecich przeprowadzony przez CPPHN w ramach projektu "Witaj w Polsce! - Wsparcie obywateli państw trzecich przez pomoc prawną i przeciwdziałanie dyskryminacji" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa. Raport zawiera analizę dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, w tym zwłaszcza dyskryminacji w dostępie do świadczeń o charakterze publicznym (opieka zdrowotna, edukacja) oraz dyskryminacji w pracy.

 


"Biuletyn Migracyjny" kierowany jest do szerokiego grona odbiorców zajmujących się problematyką migracji międzynarodowych, w tym pracowników szeroko pojętej administracji publicznej, działaczy organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. "Biuletyn Migracyjny" stanowi nie tylko źródło wiedzy, ale służy także jako platforma komunikacji, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy ww. podmiotami. W związku z tym w "Biuletynie" publikują nie tylko członkowie Ośrodka Badań nad Migracjami UW, lecz jego łamy są dostępne także dla autorów zewnętrznych.

 


Poradnik prawny dla imigrantów - Skierowany jest do obywateli państw trzecich – legalnych imigrantów. Chcemy pomóc im w poszukiwaniu pracy, a przez to w integracji ze społeczeństwem polskim. Poradnik zostanie przetłumaczony na język rosyjski (który znają Ormianie i Ukraińcy oraz wietnamski – język największej grupy imigrantów).

 


 POLECAMY: Problemy związane z edukacją dzieci uchodźców