Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Międzynarodowy Dzień Migranta

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Międzynarodowy Dzień Migranta

 

Międzynarodowy Dzień Migranta, ustanowiony zosatał przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 roku w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów.

 

Data obchodów przypadająca na ten dzień nie jest przypadkowa, albowiem tego dnia tylko 10 lat wcześniej tj. 18 grudnia 1990 roku weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin (rezolucja 45/158). W tym dniu mamy okazję do tego aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, które w przyszłości pozwolą nam ulepszyć działania, mające na celu ochronę praw osób migrujących.

 

Biorąc pod uwagę dane ONZ obecnie na świecie mamy około 214 mln migrantów. Migranci stanowią część populacji we wszystkich krajach na świecie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko kontynent europejski to wśród 70 mln migrantów w Europie około 37 mln jest faktycznie Europejczykami pochodzącymi z innych krajów kontynentu.

 

18 grudnia 2013, w Międzynarodowy Dzień Migranta, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji po raz pierwszy przyznała nagrodę ZŁOTYCH WACHLARZY osobie i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje i budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Statuetką ZŁOTYCH WACHLARZY 2013 nagrodzeni zostali:

 

- w kategorii OSOBA: pani Krystyna Starczewska, Dyrektor Zespołu Szkół „Bednarska” – za wieloletnie, stałe i konsekwentne zaangażowanie w tworzenie środowiska szkolnego wspierającego integrację dzieci migranckich przebywających w Polsce, w szczególności zwiększanie ich szans edukacyjnych oraz szeroko rozumianej integracji szkolnej,

- w kategorii INSTYTUCJA: Urząd m.st. Warszawy – za prowadzenie działań na rzecz integracji migrantów i uczestniczenie w procesie budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

 

Laureatom konkursu oraz wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy. (za IOM Polska)