Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego

Projekty » Między nami sąsiadami » Co słychać w projekcie Między nami sąsiadami » Szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego

Szkolenia są skierowane do społeczeństwa przyjmującego. Główną naszą grupą docelową są osoby pracujące z obywatelami państw trzecich lub z ich dziećmi oraz osoby, które organizują edukację pozaszkolną: bibliotekarze i pracownicy organizacji pozarządowych.

czas trwania: 4 godziny

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

 

 Agata Marek, Fundacja Obywatelska Perspektywa, Warszawa

 • Imigranci w Polsce, podstawowe pojęcia i kategorie;

 • Podstawy kultury i obyczajów wybranych grup imigrantów w Polsce;

 • Jak pracować z imigrantami? (wykład, dyskusja).

 

Projekcja fimu "Z Kaukazu nad Wisłę", prod. Stowarzyszenie Vox Humana

 

Izabela Parkitna – Mierzwa, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Kraków Stereotypy i uprzedzenia

Cel warsztatu: zapoznanie uczestników z najważniejszymi kwestiami związanymi ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją poprzez dostarczenie wiedzy o m.in.:

 • koncepcji kultury;

 • powstawaniu i mechanizmach funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji;

 • wpływie stereotypowej wiedzy na oczekiwania;

 • procesach międzygrupowych;

 • błędach atrybucji i przemocy symbolicznej;

 • skutkach postrzegania grup w kategorii my- oni;

 • faworyzowaniu grupy własnej;

 • sposobach przełamywania stereotypów;

 • sytuacjach, w których najczęściej ulega się stereotypom;

 • uwrażliwieniu na sytuacje kryzysowe, które wynikają ze stereotypów, uprzedzeń;

 • o sposobach przeciwdziałania dyskryminacji.

 

wszystkich zaintresowanych przeprowadzeniem warsztatów prosimy o kontakt:

fundacja@obywatelska.org.pl