Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego

Co słychać w projekcie Między nami sąsiadami » Szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego

Szkolenia są skierowane do społeczeństwa przyjmującego. Główną naszą grupą docelową są osoby pracujące z obywatelami państw trzecich lub z ich dziećmi oraz osoby, które organizują edukację pozaszkolną: bibliotekarze i pracownicy organizacji pozarządowych.

czas trwania: 4 godziny

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

 

 Agata Marek, Fundacja Obywatelska Perspektywa, Warszawa

 • Imigranci w Polsce, podstawowe pojęcia i kategorie;

 • Podstawy kultury i obyczajów wybranych grup imigrantów w Polsce;

 • Jak pracować z imigrantami? (wykład, dyskusja).

 

Projekcja fimu "Z Kaukazu nad Wisłę", prod. Stowarzyszenie Vox Humana

 

Izabela Parkitna – Mierzwa, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Kraków Stereotypy i uprzedzenia

Cel warsztatu: zapoznanie uczestników z najważniejszymi kwestiami związanymi ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją poprzez dostarczenie wiedzy o m.in.:

 • koncepcji kultury;

 • powstawaniu i mechanizmach funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji;

 • wpływie stereotypowej wiedzy na oczekiwania;

 • procesach międzygrupowych;

 • błędach atrybucji i przemocy symbolicznej;

 • skutkach postrzegania grup w kategorii my- oni;

 • faworyzowaniu grupy własnej;

 • sposobach przełamywania stereotypów;

 • sytuacjach, w których najczęściej ulega się stereotypom;

 • uwrażliwieniu na sytuacje kryzysowe, które wynikają ze stereotypów, uprzedzeń;

 • o sposobach przeciwdziałania dyskryminacji.

 

wszystkich zaintresowanych przeprowadzeniem warsztatów prosimy o kontakt:

fundacja@obywatelska.org.pl