POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Imigranci w Polsce - konferencja

co słychać » Imigranci w Polsce - konferencja

Fundacja Obywatelska Perspektywa zaprasza na konferencję prasową poświęconą problematyce imigrantów w Polsce. Pretekstem do poruszenia tematu jest promocja projektu pt. Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów, który jest realizowany w okresie od marca 2013 do czerwca 2015. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.

 

Obecność imigrantów w Polsce to nowe wyzwanie dla polskich szkół, służby zdrowia i innych instytucji (np. urzędy, sądy, itd.). Pierwszym i najważniejszym krokiem do integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim jest nauka języka.

 

Często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo ważne jest przygotowanie szkoły do przyjęcia cudzoziemskich uczniów. Wymaga to przygotowania odpowiednich podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i przygotowanie ich do pracy z dziećmi nie znającymi języka polskiego.

 

Konferencja odbędzie się 16 maja 2013 r. o godz. 14.00 w Centrum Prasowym PAP ul. Bracka 6/8, Warszawa.

 

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały promocyjne związanych z poruszaną tematyką.