Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego

Co słychać w projekcie Między nami sąsiadami » Pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego

Materiały dydaktyczne przeznaczone są dla lektorów, do wykorzystywania na kursach języka polskiego dla - imigrantów, zarówno dorosłych jak i dzieci. Ich celem jest ułatwianie efektywnej nauki słownictwa oraz fraz niezbędnych do opanowania określonych kompetencji językowych.

 

1. Laminowane karty:  Zestaw zalaminowanych zdjęć wraz z instrukcją ich wykorzystania, czyli metoda TPR (Total Physical Response), stworzona w latach 60-tych przez doktora psychologii Jamesa J. Ashera. Wspominana metoda doskonale sprawdza się na lekcjach języka obcego, gdyż pozwala uczniom w stosunkowo krótkim czasie opanować niezbędne słownictwo (najczęściej około 8 słów), które później wykorzystywane jest w ćwiczeniach na substytucje (rozwijających płynność mówienia oraz oprawność gramatyczną). TPR, bazując na sposobie, w jaki przyswaja się język ojczysty, łączy w sobie aspekty werbalne i ruchowe. Technicznie rzecz ujmując, TPR to sekwencja poleceń wydawanych przez lektora (ich szczegółowy opis znajdzie się w dołączonej do zdjęć instrukcji). Uczniowie wykonują je, jednocześnie wielokrotnie słysząc nazwy obiektów widocznych na obrazkach. Cała procedura pozwala wydłużyć zarówno okres osłuchiwania się z językiem jak i fazę rozwijania rozumienia, które w naturalnych warunkach zawsze poprzedzają fazę produkcji. Małe dzieci najpierw długo słuchają słów wypowiadanych przez rodziców bądź opiekunów , by w końcu zacząć zrozumieć komunikaty i właściwie na nie zareagować. Dzięki TPR ten sam proces można odtworzyć na lekcji języka obcego. Zaproponowane materiały dydaktyczne przeznaczone są do wykorzystanie na lekcjach z grupami na poziomie Basic oraz A 1.1

 

2. Znikające dialogi: Płyta CD z zestawem 10 prezentacji PowerPoint zawierających sekwencję slajdów, na których pojawia się tzw. „znikający dialog”. Technika ta jest niezwykle skutecznym sposobem stymulującym zapamiętywanie poszczególnych słów bądź całych fraz. Stosuje się ją w metodzie komunikacyjnej. „Znikający dialog” zmusza uczniów do zapamiętania poszczególnych elementów (wybranych przez lektora), jednocześnie dając im możliwość wielokrotnego, ale nie monotonnego, powtarzania nowych zwrotów , fraz, słów. Jedna prezentacja składa się z kilku slajdów . Na pierwszym widać cały krótki dialog zbudowany z wysoko frekwencyjnych fraz. Począwszy od drugiego slajdu wybrane fragmenty dialogu zaczynają znikać, przy czym jako pierwsze znikają słowa/zwroty najłatwiejsze bądź już znane uczniom. Zwroty/ słowa nowe lub fonetycznie najtrudniejsze są widoczne najdłużej. Uczniowie za każdym razem czytają cały dialog, uzupełniając luki z pamięci. Na ostatnim slajdzie nie widać już tekstu, zostają jedynie wykropkowane miejsca. W zależności od długości dialogu, sekwencja składa się z sześciu, siedmiu slajdów. Technika „znikającego dialogu” najlepiej sprawdza się podczas lekcji na poziomie Basic lub A 1.1, choć z powodzeniem może być stosowana na każdym poziomie zaawansowania.

 

DO POBRANIA: