Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

edukacja

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z CUDZOZIEMCAMI W POLSCE:

(do pobrania w formacie PDF. Ze wszystkich publikacji korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji - mogą być one objęte prawami autorskimi).

 Fundacja Obywatelska Perspektywa

Materiały filmowe o integracji 


Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Scenariusze międzykulturowe. Pakiet scenariuszy międzykulturowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  


Koszt edukacji cudzoziemskich dzieci, Agnieszka Fihel Ośrodek, Badań nad Migracjami UW 


Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej 

Seria filmowa „Narracje Migrantów”


Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji 

Dwuminutowy film ukazujący przybycie migrantów drogą morską


Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji 

Nie tylko liczby. Zestaw multimedialnych pomocy dydaktycznych dla nauczyciela  


Marta Piegat-Kaczmarczyk, Zuzanna Rejmer, Iwona Miłko

Dzieciaki Przeciwko Przemocy


 Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji

Współpraca drogą do integracji - zalecenia dla polityki integracyjnej Polski


 Katarzyna Kubin, Natalia Klorek

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRACY Z DZIEĆMI CUDZOZIEMSKIMI W SYSTEMIE EDUKACJI. PRZYKŁADY PRAKTYCZNE


Agnieszka Kosowicz

DZIECI CUDZOZIEMSKIE MAJĄ PRAWO DO EDUKACJI W POLSCE


Agnieszka Kosowicz

CAŁY ŚWIAT W NASZEJ KLASIE


Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Teresa Halik

Imigranci w polskim społeczeństwie


Izabela Czerniejewska, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek

UCHODŹCA MÓJ DOBRY SĄSIAD


Agata Marek, Agnieszka Kosowicz

Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie


Kinga Białek, Teresa Halik, Agata Marek, Robert Szuchta, Barbara Weigl

Edukacja przeciw dyskryminacji


publikacja projektowa Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak i Stowarzyszenia Willa Decjusza

Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli


dr Izabela Czerniejewska

Poznajmy się. Scenariusz warsztatu i materiały dla nauczycieli


dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Tolerancja, jak uczyć siebie i innych


Podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla nauczycieli


Praca zbiorowa, tłum. Aniela Czendlik

Być Czeczenem - Pokój i wojna widziane oczami czeczeńskich uchodźców


Broszura dla nauczycieli

Uchodźcy - broszura dla nauczycieli


Publikacja projektowa

Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektuKu wzbogacającej różnorodności


 

Materiały edukacyjne zgromadzone na stronach internetowych organizacji pozarządowych:


www.miedzykulturowa.org.pl
Na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzykulturowej znajdziecie Państwo wiele ciekawych propozycji zajęć z dziećmi, materiały dla nauczycieli ułatwiające uczenie o wielokulturowości, wspomnienia z podróży i zdjęcia z różnych zakątków świata. Znajdują się tam także informacje i linki do ciekawych projektów o charakterze wielokulturowym.www.jedenswiat.org.pl
Misją Stowarzyszenia "Jeden Świat" jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Zachęcamy do zapoznania się ze zgromadzonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia materiałami edukacyjnymi poświęconymi mniejszościom narodowym i etnicznym, uchodźcom, przeciwdziałaniu dyskryminacji, ochronie praw człowieka.www.ceo.org.pl
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest organizacją, której celem jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli, poprawa jakości pracy szkoły, a także kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie. Na swojej stronie internetowej poleca scenariusze lekcji poświęcone edukacji globalnej.www.villa.org.pl
U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia Willa Decjusza leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promując pluralizm i tolerancję w życiu publicznym. Wiele projektów ma charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej, metody zarządzania kulturą i sposoby jej finansowania. Równie ważne miejsce w tych programach przyznaje Willa Decjusza roli pisarzy i tłumaczy w dialogu społecznym, integracji europejskiej, ochronie dziedzictwa kulturowego, problematyce mniejszości narodowych i kształtowaniu postaw tolerancji.www.amnesty.org.pl
Amnesty International definiując edukację o prawach człowieka podkreśla, że edukacja o prawach człowieka to różnorodne działania, mające na celu przekazywanie wiedzy o tych prawach i zachęcanie do działalności w ich obronie. Edukacja o prawach człowieka jest procesem, który w dłuższym okresie, ma zmieniać postawy i zachowania. Rozwijanie świadomości praw człowieka może być pierwszym krokiem w realizacji takich działań edukacyjnych.www.or.org.pl
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita za podstawowy cel przyjęło krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka. Polecamy szczególnie materiał pt. Wychowanie wielokulturowe - szukać podobieństw, szanować różnice.Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
Narodowe Centrum Kultury, jako instytucja koordynująca obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce zaplanowało realizację różnorodnych inicjatyw zmierzających do propagowania dialogu międzykulturowego. Całość działań została zebrana na stronie internetowej, gdzie można zapoznać się z wieloma ciekawymi materiałami związanymi z edukacją międzykulturową.www.grzybowski.ukw.edu.pl
Strona Przemysława Grzybowskiego, pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zawiera dużo ciekawych materiałów poświęconych m.in. wielokulturowości.Stowarzyszenie Arabia poleca:
"Języki świata" - materiały do zajęć z edukacji międzykulturowej