Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Zobacz Niewidzialne

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Zobacz Niewidzialne

Czy my Polacy jesteśmy świadomi co to znaczy być migrantem, w szczególności kobietą migrantką w Polsce? Ile kobiet migrantek pracuje w Polsce i jak wygląda ich życie?

 

Tytuł, a zarazem hasło przewodnie kampanii społecznej „Zobacz Niewidzialne” to apel o zwrócenie uwagi na sytuację pracujących i mieszkających w Polsce migrantek, które dla wielu Polaków są „niewidzialne”, a dodatkowo o większą wrażliwość na zjawisko dyskryminacji wielokrotnej kobiet migrantek zarówno na rynku pracy jak i w życiu społecznym, które było dotychczas nieobecne, a więc „niewidzialne” w debacie publicznej. więcej>>>