Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Zobacz Niewidzialne

aktualności » Zobacz Niewidzialne

Czy my Polacy jesteśmy świadomi co to znaczy być migrantem, w szczególności kobietą migrantką w Polsce? Ile kobiet migrantek pracuje w Polsce i jak wygląda ich życie?

 

Tytuł, a zarazem hasło przewodnie kampanii społecznej „Zobacz Niewidzialne” to apel o zwrócenie uwagi na sytuację pracujących i mieszkających w Polsce migrantek, które dla wielu Polaków są „niewidzialne”, a dodatkowo o większą wrażliwość na zjawisko dyskryminacji wielokrotnej kobiet migrantek zarówno na rynku pracy jak i w życiu społecznym, które było dotychczas nieobecne, a więc „niewidzialne” w debacie publicznej. więcej>>>