Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Ustawa o cudzoziemcach podpisana przez Prezydenta RP

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Ustawa o cudzoziemcach podpisana przez Prezydenta RP

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Bronisława Komorowskiego w dniu 27 grudnia 2013 r. Akt zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt. Terminem wejścia w życie jest 1 maja 2014 r.

 

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia - to niektóre ze zmian, przygotowanych przez dla cudzoziemców w nowej ustawie.

 

„Rozwiązania prawne i instytucjonalne przyjęte w nowej ustawie wpisują się w założenia dotyczące polskiej polityki migracyjnej określone w dokumencie Polityka migracyjna Polski, stan obecny i postulowane działania, który został przyjęty przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 r. Ustawa dostosowuje także polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych." Powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. więcej>>>