Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Standardy mówienia i pisania o migrantach w mediach

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Standardy mówienia i pisania o migrantach w mediach

Prezentujemy Państwu zestaw kilku najważniejszych wskazówek i postulatów wobec środowiska medialnego w Polsce, będący wynikiem pracy dziennikarzy i dziennikarek, przedstawicieli i przdstawicielek różnych społeczności migranckich mieszkających w Polsce.

 

Mamy wrażenie, że w Polsce standardy dotyczące mówienia i pisania o migrantkach i migrantach w mediach nie są jasno określone, wciąż trwa np. spór o słowo Murzyn, mimo, że jest ono w odczuciu osób tak określanych, obraźliwie. Postanowiliśmy więc, wspólnie z migrantkami i migrantami zaangażowanymi w działalność medialną, stworzyć sześć standardów dziennikarskich, które zbierają i precyzują kwestie sporne dotyczące przedstawiania wielokulturowości w mediach.

Pragniemy zaproponować Państwu złożenie symbolicznego podpisu poparcia pod listą standardów, można to zrobić na stronie: http://www.petycjeonline.com/gosy_poparcia_dla_standardow_dziennikarskich

 

Ze standardami można zapoznać się tutaj: http://www.ekspert.info-migrator.pl/warto-poczytać/862-standardy-mówienia-i-pisania-o-migrantach-i-migrantkach-w-mediach/1293-standardy-mówienia-i-pisania-o-migrantach-i-migrantkach-w-mediach

 

W celu złożenia podpisu przez dziennikarzy i redakcje, który będzie jednoznaczny z przyjęciem standardów i stosowaniem ich w codziennej praktyce lub wyrażenia poparcia dla standardów przez ekspertów, organizacje pozarządowe i grupy niesformalizowane prosimy o przesłanie nazwy redakcji lub organizacji lub imienia i nazwiska oraz nazwy instytucji na adres: joanna.jaswilowicz@kontynent.waw.pl lub kontakt@info-migrator.pl.

Podpisy zostaną opublikowane pod listą standardów, na łamach platformy Info Migrator.

 

Na platformie Info Migrator można będzie zapoznać się także z opiniami przedstawicieli mediów i ekspertów: http://www.ekspert.info-migrator.pl/warto-poczytać/862-standardy-mówienia-i-pisania-o-migrantach-i-migrantkach-w-mediach. Prosimy o kontakt w przypadku, jeśli chcieliby Państwo na łamach platformy opublikować szerszą analizę i opinię nt. proponowanych standardów.

 

W ramach dyskusji 26 maja w Warszawie odbędzie się także debata dla dziennikarzy “Granice wolności słowa w mediach oraz standardy mówienia i pisania o migrantach”.

 

------------------------------

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

 

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.